ມີເຝີກອົບຮົມຫົວຂໍ້ດີໆ (FREE) ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ

ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ EDC
ຈັດການເຝິກອົບຮົມ ຟຣີ (FREE) ສຳລັບແມ່ຍິງ ? ? ?
#free training
ຫົວຂໍ້ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າສໍາລັບຜູ້ ປະກອບການແມ່ຍິງ #GetAhead
ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສາມາດສະມັກຕາມລິ້ງນີ້
https://goo.gl/forms/zcBO6sX0jXKk3aMw1
ໃນວັນທີ 4-8 ກຸມພາ 2019
ເວລາ 8:30 – 16:00
ທີ່ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ
ຂໍມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 451669

Comments