ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ” ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ” ຂອງພາກທຸລະກິດ.

ດ່ວນ………………❗❗❗❗❗
ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ???ໃນຫົວຂໍ້ ” ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ” ຂອງພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຕັດຫຍິບ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ຂອງທ່ານ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວທາງດ້ານການເງິນ, ສາມາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອການແຂ່ງຂັນໄດ້ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
?ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2019
?ເວລາ 13:00-16:30 ໂມງ
?ສະຖານທີ່ : ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ຊາດລາວ
⚠⚠ໝາຍເຫດ: ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ ແລະ ມີທີ່ນັ່ງຈຳກັດ
ກະລຸນາແຈ້ງຊື່ ມາຈອງທີ່ນັ່ງກ່ອນວັນທີ 11/1/2019
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
021 416266-7

Comments