ຢາກໄປຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາເອກ ຢູ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ອ່ານດ່ວນ….

ສົນໃຈສະໝັກໄປຮຽນຕໍ່ ເອກ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ Kochi ເປີດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະໝັກແລ້ວ !!!
ປິດຮັບສະໝັກ: 15/03/2019
?KUT’s Special Scholarship Program
?KUT’s Special Scholarship Program is a 3-year English-medium doctoral program designed for highly capable doctoral students. Successful applicants are entitled to receive following benefits:
1. Exempted from all the required student fees
2. 150,000 yen per month for research project work
3. 150,000 yen for travel and initial living cost (given only to international applicants who are living outside Japan)
?The Special Scholarship Program recruits excellent doctoral students to take part in the research projects listed at: https://www.kochi-tech.ac.jp/…/ssp_research_project_list_fo…
?The details of Special Scholarship Program and admission guidelines are at:
https://www.kochi-tech.ac.jp/…/ssp_application_guideline.ht…
?Application Deadline for October 2019 enrolment and April 2020 enrolment: March 15th 2019

ທີ່ມາ:  Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

Comments