ມີທຶນການສຶກສາ UWC 2019-2021 ໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ !!! ສະ​ໝັກດ່ວນ

ທຶນການສຶກສາ UWC 2019-2021 ສະເພາະ ນັກສຶກສາລາວ !!! ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະໝັກ ຕາມລິ້ງ ຕໍ່ໄປນີ້ !!!

ປິດຮັບສະໝັກ: 1 ກຸມພາ 2019

ສາມາດເລືອກໄປຮຽນໄດ້ ປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ ໃນ 4 ປະເທດນີ້: Norway ,  Netherlands ,  Thailand ,  China

ທຶນການສຶກສາ UWC 2019 – 2021 ທີ່ພວກນ້ອງລໍຖ້າໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ. ຫາກນ້ອງນັກຮຽນຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈ, ກໍສາມາດສະໝັກໄດ້ຜ່ານທາງ la.uwc.org/application.

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 1 ກຸມພາ ປີ 2019. ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດການສະໝັກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ facebook.com/uwclaos ຫຼື la.uwc.org ສອບຖາມໄດ້ທີ່ [email protected]

Sabaidee students!
UWC scholarship 2019 – 2021 is now opened. Apply now at la.uwc.org/application. Hurry up, the deadline is 1st of February 2019. Please be sure to read the application detail and criteria before applying.

For further information, please visit facebook.com/uwclaos, la.uwc.org or email [email protected].

ສະບາຍດີນ້ອງນັກຮຽນທຸກຄົນ!ທຶນການສຶກສາ UWC 2019 – 2021 ທີ່ພວກນ້ອງລໍຖ້າໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ….

Posted by UWC Lao PDR on Monday, December 31, 2018

Comments