ຢາກເຂົ້າຮ່ວມເຝີກອົບຮົມ ພັດທະນາທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ ອ່ານດ່ວນ.

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ໂອກາດດີໆມາແລ້ວໃນການເຂົ້າມາຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຮັບຟັງການເປັນຜູ້ນຳກັບອະດີດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນ YSEALI ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ”. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 18-35 ປີ ທີ່ຢາກພັດທະນາທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ ແລະຮຽນຮູ້ການສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຜູ້ຄົນໃນກຸ່ມ ຫຼື ສັງຄົມທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ.
ລາຍລະອຽດ http://bit.ly/YSEALI-Leadership-Workshop
ສາມາດລົງທະບຽນທີ່ https://bit.ly/2Aap9ks
ປລ. ດ່ວນມີຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຈຳກັດ ແລະ ໝົດເຂດຮັບສະໝັກວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019
ເພາະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທ່ານກໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໄດ້. ສະນັ້ນ, ເຂົ້າມາຮ່ວມກັນຄົ້ນຫາການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີໃນຕົວເອງນຳກັນ!
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ : +8562077627272 ສົມສຸກ ວ່າງຊື່ຊ້າ (ອັງເປົາ)
Do you know how to be a good leader? Application is now opened for “YSEALI leadership workshop” where you can hear from our outstanding YSEALI alumni as guest speakers. If you are between 18-35 and would like to develop your leadership and team building skill here is the right time for you. Join us Saturday 16 January,2019 at American Center That Dam.
For more detail: http://bit.ly/YSEALI-Leadership-Workshop
Register here : ທີ່ https://bit.ly/2Aap9ks
Note: Hurry up! seats are limited.
Deadline: 10 January 2019

Comments