ເຊີນຮ່ວມສຳມະນາ ການກ້າວສູ່ໂລກ ທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກງານ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາຟຣີ??ໃນຫົວຂໍ້: ການກ້າວສູ່ໂລກທີ່ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວໃນການບໍລິຫານຈັດການ ວຽກງານດ້ວຍ (Kintone) A step towards Digitalization by using kintone.
?ວັນທີ: 18 ທັນວາ 2018
?ສະຖານທີ່: ໂຕະເອັກ (Toh X)?
?ເວລາ: 13:00 ຫາ 16:00 ໂມງ
ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ກ່ອນວັນທີ 17/12/2018
ຕິດຕໍ່ປະສານງານ:
☎☎021 416266 ຫຼື Inbox
[email protected]

Comments