ເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (Tax RIS) ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະດໍາເນີນໄປເຖິງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018 ນີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເພສບຸກ sililaththongsin THONGPHENG

 

Comments