ວິທີ!!! ເຊັນ ລາຍເຊັນ ດິຈິຕ໋ອນ ໃນຟາຍຣ໌ PDF ໃນສະມາດໂຟນ

ເອກະສານເຊັນດ່ວນ ເຊັນໄວ ຈະບໍ່ເປັນອຸປະສັກ  ອີກຕໍ່ໄປ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍງ່າຍຂຶ້ນ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແລ່ນນຳຂໍລາຍເຊັນກັບຫົວໜ້າ ຫຼື ຕ້ອງຖ້າຫົວໜ້າກັບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ມື້ນັ້ນມື້ນີ້ກ່ອນ. ສຳລັບເລື່ອງນີ້ອາດມີຫຼາຍຄົນຮູ້ມາແລ້ວ ຫຼື ເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ ແຕ່ກໍເຊື່ອວ່າ ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຄີຍນຳໃຊ້ວິທີນີ້ ແລະ ຄິດວ່າມັນຫຍຸ້ງຍາກ. ແຕ່ເຊື່ອວ່າຖ້າໄດ້ເຫັນວິທີໃຊ້ແລ້ວ ມັນງ່າຍໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບໃຜ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກກັບເອກະສານຕະຫຼອດ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຢູ່ ຫ້ອງການຕະຫຼອດເວລາ ຕ້ອງມີວຽກອື່ນ ຫຼື ອອກວຽກນອກຕະຫຼອດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຊັນ ເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ກໍຕ້ອງລ່າຊ້າໄປ.  ແຕ່ຍຸກນີ້ ຍຸກ 4.0 ທີ່ເຮົາສາມາດສົ່ງເອກະສານຫຼື ຟາຍຣ໌ເອກະສານຜ່ານສະມາດໂຟນໄດ້ແລ້ວນັ້ນ ເຮົາກໍສາມາດໃສ່ລາຍເຊັນດິຈິຕ໋ອນໃນຟາຍຣ໌ເອກະສານນັ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ,  ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາຫ້ອງການໃຫ້ເສຍເວລາ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກນັ້ນໄວຂຶ້ນ.

ໃນນີ້, ການໃສ່ລາຍເຊັນ ດິຈິຕ໋ອນ ໃນເອກະສານ ຟາຍຣ໌ PDF ຈະເປັນສະເພາະໂທລະສັບລຸ້ນ  iPhone, iPad ນັ້ນເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃນ ຟີເຈີ Markup ທີ່ມີມາໃຫ້ໃຊ້ແຕ່ IOS 9 ແລ້ວ ສຳລັບໃຜທີ່ກຳລັງຈະເລີ່ມໃຊ້ ລອງມາເບິ່ງວິທີການໃຊ້ນຳກັນເລີຍ.

  • ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດ ຟາຍຣ໌ເອກະສານ PDF ທີ່ອາດຈະຖືກສົ່ງມາຈາກຫຼາຍຊ່ອງທາງ ແຕ່ຟີເຈີ Markup ຈະຮອງຮັບການເຮັດວຽກໄດ້ຜ່ານແອັບພິຊັນຕ່າງໆເຊັ່ນ:  Files, Messages, Safari, Mail, Photos, Notes, iBook  ແລະ ແອັບອື່ນໆ ທີ່ສາມາໃຊ້ຄຳສັ່ງສ້າງຟາຍຣ໌ PDF ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ເປີດເອກະສານຟາຍຣ໌ PDF ໃນແອັບ (Files)

  • ໄປໃນແອັບ  (Files) > ເປີດເອກະສານ PDF > ແຕະທີ່ ໄອຄອນ Markup > ແຕະ ໄອຄອນ ບວກ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. (ຕາມຮູບ)

 

  • ແຕະ ລາຍເຊັນ  (Signature) > ຂຽນລາຍເຊັນຂອງຕົນເອງລົງໄປ ແລະ ແຕະ ສຳເລັດ ຢູ່ດ້ານເທິງ  >  ປັບປ່ຽນຕໍາແໜ່ງລາຍເຊັນ ໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ. (ຕາມຮູບ)

 

  • ເມື່ອສຳເລັດການວາງຕໍາແໜ່ງລາຍເຊັນໄດ້ແລ້ວ ແຕະສຳເລັດ. (ຕາມຮູບ)

  •  ລາຍເຊັນທີ່ເຮົາສ້າງນັ້ນ ແມ່ນສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃຊ້ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປໄດ້ອີກ  ເວລາທີຕ້ອງການເຊັນເອກະສານອື່ນໆອີກ ກໍສາມາດເລືອກລາຍເຊັນທີ່ເຮົາບັນທຶກໄວ້ມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.  ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເຮົາຄວນລ໋ອກ ແອັບນີ້ທຸກຄັ້ງກໍໄດ້. 

ພຽງເທົ່ານີ້ ການເຊັນເອກະສານຢູ່ນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລາຍເຊັນດິຈິຕ໋ອນ ໃນ ຟາຍຣ໌ PDF ກໍຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ  ເມື່ອມີຄົນສົ່ງເອກະສານຜ່ານອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຜ່ານແອັບພິເຄຊັນຕ່າງໆ ເຮົາກໍສາມາດເປີດເອກະສານ ແລະ ໃຊ້ ຟີເຈີ Mark Up ເຊັນລາຍເຊັນໄດ້ເລີຍ. ໃຜຍັງບໍ່ຮູ່ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍລອງໃຊ້ ກໍລອງເອົາໄປນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

Comments