ເຊີນຊວນ!!! ຜູ້ປະກອບການ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການສົ່ງເສີມ SME ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ

?ເຂົ້າຮ່ວມທົດລອງເຝິກອົບຮົມຟຣີ (Free)?
ຂໍເຊີນຊວນ ຜູ້ປະກອບການ SME ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການສົ່ງເສີມ SME ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ (LCNB, STB, LDB, SacomBank)
#ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມກັບພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ໍ້:
?ວັນທີ: 21 ພະຈິກ 2018 (i) ຄູ່ມືແຜນທຸລະກິດ
?ວັນທີ: 26-27 ພະຈິກ 2018 (ii) ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ
?ວັນທີ: 28 ພະຈິກ – 01 ທັນວາ (iii) ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງການເຮັດຄູ່ມືຕົວຈິງ.
⌚ເວລາ: 08.30 – 16.30
?ສະຖານທີ່: ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ. ຫຼັກ 05
?w.a & Tel 020 5838 8885/ 021 416266
——————————————————————–
For Lao, Entrepreneurs testing join the workshop on SME Planning and financial management for access to Bank finance.
?Date 21, 26-27 Nov 2018 for SMEs Planning and finance management and 28 Nov -01 Dec for 01 on 01 consultant sessions.
?Objective: complete business plans and financial plans according to the requirements of commercial banks. These will help you to apply for loans from project partner banks
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Laos SME Service Center

Comments