ເປີດຮັບສະໝັກ!!! ທຶນໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດໄອແລນ ອ່ານດ່ວນ….

ຂ່າວດີ ມາແລ້ວ ?? ?? ??
ສໍາລັບບັນດາທ່ານ ທີ່ຢາກສະໝັກເອົາທຶນໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດ ໄອແລນ, ປັດຈຸບັນເປີດໃຫ້ ຄົນລາວ ?? ໄດ້ສະໝັກແລ້ວ!!!
ບໍ່ວ່າຈະເປັນສາຂາ Development studies, Rural development, Health care, Education and Law ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້ ! ບໍ່ມີຫຼາຍປະເທດ ທີ່ສາມາດສະໝັກໄດ້ ໂອກາດ ທີ່ຄົນລາວ ຈະໄດ້ຈຶ່ງມີສູງ !!! ?‍? ?‍?
ປິດຮັບສະໝັກ: 30/11/2018
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມທີ່:
https://www.irishaidfellowships.ie/…/fellowship-training-pr…
SHARE ເກັບໄວ້ ຫຼື Tag ຊື່ໝູ່ຂອງທ່ານ ສະໝັກນໍາກັນເລີຍ !!!

ທີ່ມາ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

Posted by Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz on Thursday, October 11, 2018

Comments