ເປີດໃຫ້ຄົນລາວສະໝັກແລ້ວ!!! ທຶນການສຶກສາທີ່ ເກົາຫລີໃຕ້

ປະກາດ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ ຈາກລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ປະຈໍາປີ 2019 ເປີດໃຫ້ຄົນລາວ ໄດ້ສະຫມັກແລ້ວ !!!
Announcement on “the 2019 The Korean Government Scholarship program for undergraduate degrees”
Our embassy is now open for 2019 KGSP for undergraduate degrees. Please find attachments and detail information on the link down below:
ລາຍລະອຽດ ແລະ ແບບຟອມການສະໝັກທີ່:
http://overseas.mofa.go.kr/la-en/brd/m_1889/view.do…

?? ?? ?? ປະກາດ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ ຈາກລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໄຕ້ ປະຈໍາປີ 2019 ເປີດໃຫ້ຄົນລາວ ໄດ້ສະຫມັກແລ້ວ !!!Announcement …

Posted by Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz on Friday, September 28, 2018

ທີ່ມາ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

Comments