ຢາກໄດ້ທຶນ!!! 5.000-60.000 ໂດລາ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ສັງຄົມ ອ່ານດ່ວນ……

ໂອກາດດີໆມີມາໃຫ້ອີກແລ້ວ! ສໍາລັບ ທ່ານໃດ ກຳລັງມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ ເຊິ່ງສ້າງຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ? ຕອນນີ້ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ເປີດໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈສາມາດຍື່ນບົດສະເໜີໂຄງການ ໄດ້ແລ້ວ ໃນວົງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ AU$5.000 – AU$60.000 ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດນ້ອຍ ທົ່ວປະເທດລາວສາມາດເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນ. ຢ່າລືມສະໝັກກ່ອນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2018 ນີ້ເດີ້. ອ່ານຂໍ້ມູນ ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ທຶນໄດ້ທີ່: https://goo.gl/WPYD2x
————
Do you have a project in mind that creates positive impact in your community? The Australian Embassy’s small grants Direct Aid Program is now accepting applications for grants ranging from AU$5,000 to AU$60,000 to support small-scale development projects across Laos. Closing date for submissions is 12 October 2018. For further information about DAP: https://goo.gl/WPYD2x

#ໂອກາດດີໆມີມາໃຫ້ອີກແລ້ວ! ສໍາລັບ ທ່ານໃດ ກຳລັງມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ ເຊິ່ງສ້າງຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ? ຕອນນີ້…

Posted by Australia in Laos on Thursday, September 13, 2018

Comments