ສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ ທາງການຕະຫຼາດ

ສະຖານະການລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂຣກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດແບບປົກກະຕິດັ່ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ ອີງຕາມຫຼັກການແລ້ວ ຫາກຜູ້ບໍລິໂພກ ຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບສິ່ງໃດດົນເກີນ 6 ເດືອນ ສິ່ງນັ້ນຈະກາຍເປັນພຶດຕິກຳຖາວອນ ເຊິ່ງທຸກມື້ນີ້ການກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ, ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ກໍກຳລັງກາຍເປັນວິຖີຊີວິດໃໝ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “New Normal” ທີ່ກະທົບຕໍ່ແຜນການຕະຫຼາດຂອງທຸກໆຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນອີກຕໍ່ໄປ.

ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນທາງການຕະຫຼາດແລ້ວ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ລູກຄ້າມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃໝ່ ມີບັນຫາໃໝ່ ແມ່ນຖືວ່າເປັນໂອກາດຂອງນັກການຕະຫຼາດ ເພາະຫາກສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ ມັນກໍໝາຍເຖິງ ຫົນທາງຢູ່ລອດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ລາຍຮັບມະຫາສານຈະໄຫຼເຂົ້າມາທັນທີ ສະນັ້ນ ໃນເດືອນນີ້ ຄໍລຳເຮົາຈະພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ ຈາກວິຖີດຳລົງຊິວິດແບບໃໝ່ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດນຳມາປັບປຸງແຜນການຕະຫຼາດ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວານີ້. 

ຫຼັງຈາກລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດມາດຕະການປິດເມືອງ (Lockdown) ກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ຕົກຢູ່ໃນພາວະຢ້ານການຕິດເຊື້ອ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳໃໝ່ ເອີ້ນວ່າ “4 ບໍ່” (4 No) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

No Touch: ບໍ່ສຳຜັດ ຫຼຸດຜ່ອນການຈັບບາຍ ໃກ້ຊິດ ໂອ້ລົມກັບຜູ້ອື່ນ ຈາກຄວາມກັງວົນຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດ ສະນັ້ນ ຍຸດທະສາດເກົ່າ ກໍຄືການຈັດງານ”ອີເວັ້ນ” ການຕະຫຼາດທີ່ເນັ້ນສ້າງປະສົບການທາງກົງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໃນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ກໍຕ້ອງປ່ຽນໄປ ເພາະຂະນະນີ້ ບໍ່ມີໃຜຢາກມີປະສົບການຮ່ວມກັບຄົນອື່ນອີກແລ້ວ.

No Share: ບໍ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ໃນນີ້ໝາຍເຖິງ ຫຼຸດຜ່ອນການຈັດງານສາທາລະນະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສິ່ງຕ່າງໆຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ ພຶດຕິກຳນີ້ ກະທົບຕໍ່ຫຼາຍທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົດໂດຍສານ,  ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ (Co-Working Space), ໂຮງແຮມ, ຮ້ານກາເຟ, ສະຖານອອກກຳລັງກາຍ ແລະອື່ນໆ.  (ລາຍລະອຽດການສຳພາດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ໃນວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 167 ເດືອນກໍລະກົດ 2020 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

new marketing challenges

COVID-19 pandemic has changed the way people live their life. In principle, if consumers have to live with something for more than 6 months, their behaviors will change permanently. Currently, stay and work from home are now becoming a “new normal” which is forcing business units to adapt to this change as their traditional marketing approaches are no long effective.

In marketing term, whenever customer’s behaviors change, problems will follow. If marketers can take this opportunity to find ways to address the problems, their business will succeed and prosper. In this month’s article, we would like to introduce you to new challenges derived from this new way of life so that you can adjust your marketing plan based on this change that has occurred so rapidly.

After the implementation of the lockdown measure, consumers have become fearful for being infected. They then adopted the “4 No” behaviors as following:

No touch: people have engaged less in physical contacts and kept distance when conversing with each other due to fear of being infected. Therefore, the traditional strategy of holding marketing events by gathering and creating a direct experience for customers upon a particular product or service will no longer work as nobody would like to attend.

No share: this behavior refers to the avoidance of public events and share things with many people. This behavior has been largely affecting businesses, especially public transportation, co-working space, hotels, cafes, recreational centers and so on.

No move: even after the COVID-19 pandemic when tourism business resume operational, people will still travel less. It should take some times for tourism business to rebuild safety and trusty feeling for customers.

No add-on: people have become humble in spending by cutting unnecessary luxurious purchases. Since they have to stay and work from home, expensive objects are no longer needed when there are no social events. People are now focusing primarily on useful consumer goods.  (More interview details can be found in Target Magazine issue 167 July 2020 at public and private offices, libraries, restaurants, cafes, Kaogee cafe and many more places in Vientiane or membership inquiry call 021 216 666)

Comments