ທ່ານ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ

ສະບັບຕົ້ນປີ 2020 ພວກເຮົາໄດ້ຮັບກຽດສໍາພາດທ່ານ ປອ ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິໄສທັດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນສົກປີ 2019-2020 ພ້ອມທັງການກະກຽມດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມຂັ້ນຂອງພັກ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງບໍ່ແກ້ວຄັ້ງທີ VI.

-ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?

-ບັນຍາກາດການລົງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດ?

ໃນປີ 2019 ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຈັງຫວະດີໃນລະດັບ 7,4%,ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸ 3.181,82 ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 98,33% ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນພົນລະເມືອງແມ່ນ1.900 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປໃນທາງທີ່ຕັ້ງໜ້າ ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,3%ກວມ 36,86%,ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,5%ກວມ 20,15%,ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 9,3% ກວມ 42,99% ຂອງGDP.

 

-ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງມີດ້ານໃດແດ່?

ຖ້າສົມທຽບໄລຍະກ່ອນບໍ່ມີເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ມີ ມັນສົ່ງຜົນອັນໃດແດ່ຕໍ່ເສດຖະກິດແຂວງ?

-ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 4 ໄດ້ສົ່ງຜົນດ້ານໃດແດ່ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ?

– ຄອບຄົວທຸກຍາກປັດຈຸບັນມີຈັກຄອບຄົວ ແລະ ຄາດໝາຍໃນອະນາຄົດວາງໄວ້ແນວໃດ?

-ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ ຂອງແຂວງໃນປີ 2020 ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ແນວໃດ?

-ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ສຳລັບ​ ການພັດທະນາ ຂອງແຂວງທ່ານຄິດວ່າຍັງມີບັນຫາໃດແດ່?

-ທ່ານວາງທິດທາງແກ້ໄຂແນວໃດ?

-ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງປັດຈຸບັນດໍາເນີນຮອດຂັ້ນໃດແລ້ວ?

(ລາຍລະອຽດການສຳພາດເພີ່ມຕື່ມສາມາດຊອກອ່ານໄດ້ໃນວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 162 ເດືອນມັງກອນ 2020 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

In this first issue of 2020, we have the honor to interview Dr. Bouakhong Nammavong, Provincial Party Secretary, Governor of Bokeo Province, who will reveal to us the 2019-2020 Vision and Socio-Economic Development Plan of Bokeo Province in lines with the preparation for the 6th Congress of the Party Organ of Bokeo Province.

How has the socio-economic development of Bokeo been progressed?

-How much has the investment environment and international cooperation been improved?

In 2019, the provincial socio-economic development continued to grow at the decent rate of 7.4%. While GDP reached 3,181.82 billion kip or 98.33% compared to the annual plan, 1,900 income per capita was achieved. There were positive changes in the socio-economic structure. In that, agricultural-forestry sector expanded by 6.3% covering 36.86%, industry 6.5% making up 20.15%, service 9.3% sharing the largest proportion of 42.99% of the total GDP.

What are the outstanding issues and strengths of the province?

-Let us look back at before having the Special Economic Zone, how was the province?

How has the 4th Lao-Thai Friendship Bridge benefited the provincial economy?

How many families living under poverty are there? And what is the province’s future plan on such issue?

What is the provincial strategy and vision for 2020?

What are the challenges for the provincial development?

What are your solutions to the problems?

How has the preparation for the Provincial Congress of the Party Organ progressed?

Comments