ປະ​ເທດ​ລາວ ກັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ 4.0

ໃນຂະນະຫຼາຍປະເທດໃນໂລກກຳລັງຕື່ນຕົວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບ “ອຸດສາຫະກຳ 4.0” ຫຼື Industry 4.0 ແລະ ເຊິ່ງໃນປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເສດຖະກິດ ໂລກກ່ຽວກັບອາຊຽນຄັ້ງທີ 27 ທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ຮ່າໂນຍ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2018  ກໍໄດ້ຍົກເອົາເລື່ອງອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງກຸ່ມອາຊຽນເຊິ່ງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຂຶ້ນກ່າວປະກອບ ຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນດາໂອກາດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຍຸກສະໄໝການປະຕິຮູບອຸດສາຫະກຳ 4.0 ທີ່ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດລາວກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່.

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງມີຄົນລາວຈຳນວນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຮູ້ເລິກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ນັ້ນມັນແມ່ນອີ່ຫຍັງກັນແທ້? ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງຂໍອະນຸຍາດເອົາຄຳນຳຂອງນັກເສດຖະສາດອະວຸໂສລາວທີ່ຮູ້ເລິກທັງຫຼາຍ ມາອະທິບາຍຫຍໍ້ໆກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໃນວາລະສານ ທາເກັດ ສະບັບເດືອນທັນວານີ້: ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫຼື ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ໝາຍເຖິງການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ”ດີຈີຕອນ”ແລະ “ອິນເຕີເນັດ” ມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສະໜອງຕອບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍກົງຕົວຢ່າງ: ໂຮງງານໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 3.0 ຈະເນັ້ນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ ແຕ່ມີບັນຫາໃນເວລາຈຳໜ່າຍ ເພາະຫຼາຍຢ່າງບໍ່ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ,ແຕ່ໂຮງງານໃນອຸດສາຫະກຳ 4.0 ກໍຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ໄວ, ທັງມີສິນຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບທັງປະຢັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກນຳອີກ ເພາະເປັນການນຳໃຊ້ລະບົບຜະລິດແບບສະຫຼາດ (Smart) ໂດຍນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍມາປະສົມປະສານເພື່ອຊ່ວຍການຕັດສິນໃຈໃຫ້ຖືກຕ້ອງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເວລາ ເຊິ່ງບໍລິຫານຈັດການໂດຍມະນຸດ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຊ້ຫຸ່ນຍົນໄປພ້ອມໆກັນ.

ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕື່ມຈະຂໍເລົ່າວິວັດທະນາການຂອງອຸດສາຫະກຳໃນ 3 ຍຸກທີ່ຜ່ານມາຄື:

  • ອຸດສາຫະກຳ 1.0: ເປັນອຸດສາຫະກຳໜັກທີ່ໃຊ້ພະລັງງານອາຍນ້ຳ ຫຼື ພະລັງງານນ້ຳ.
  • ອຸດສາຫະກຳ 2.0: ເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ເນັ້ນການຜະລິດສິນຄ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ.
  • ອຸດສາຫະກຳ 3.0: ເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດລວມທັງຫຸ່ນຍົນທີ່ນຳມາໃຊ້ທີ່
    ໂຮງງານເພື່ອປ່ຽນແທນແຮງງານຄົນ ຫຼື ແຮງງານມະນຸດ.

ແລ້ວປັດຈຸບັນນີ້ກໍມາເຖິງຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0ທີ່ປະສົມປະສານເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໂດຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແມ່ນປະກອບມີ: ການປະມວນ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບ “ອອນໄລ໌” (Cloud Computing), ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ (Big data), ການເຊື່ອມຕໍ່“ອິນເຕີເນັດ” ຂອງສິ່ງຂອງ(Internet Of Things), ການປະສົມປະສານລະບົບຕ່າງໆເຂົ້າກັນ (SystemIntegration), ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້
ມູນ (Cybersecurity), ຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ (Autonomous Robots) ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນບັນດາປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລ້ວນັ້ນກໍມີປະເທດເຢຍລະມັນທີ່ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງອຸດສາຫະກຳ 4.0. ສ່ວນໃນອາຊຽນນັ້ນມີປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ທີ່ນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ເຖິງຈະຍັງບໍ່ທັນສົມບູນແບບຮ້ອຍເປີເຊັນຍ້ອນຍັງຂາດເຂີນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວັດຖຸດິບກໍຕາມ. ສ່ວນປະເທດໄທແມ່ນກຳລັງສ້າງນະໂຍບາຍ “ປະເທດໄທ 4.0” ຫຼື Thailand 4.0 ເພື່ອປູທາງໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໃນອະນາຄົດ.

ສຳລັບປະເທດລາວແລ້ວກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະດຳເນີນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ເພື່ອນຳພາປະເທດລາວໃຫ້ຫຼຸດອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເຊິ່ງປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ GDPກໍຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 7,8% ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ-ນ້ຳຖ້ວມທີ່ໜັກໜ່ວງໃນກາງປີ  2018  ອາດເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຕົວຂອງ GDP ຂອງປີ 2018 ຕ່ຳລົງ.

ຕາມມຸມມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວເພື່ອກະກຽມປະເທດລາວກ້າວເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ນັ້ນນອກຈາກຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕ່າງປະເທດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງໆມາລົງທຶນເພື່ອລາວເຮົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດນຳແລ້ວ, ລາວເຮົາຄວນສ້າງພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮອງຮັບເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ “ອິນເຕີເນັດ” ໃຫ້ຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດ, ສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີເພີ່ມການນຳໃຊ້ E-Commerce, E-Document ແລະ E-Learning ທີ່ລ້ວນແຕ່ເປັນພື້ນຖານປູທາງໄປສູ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ 4.0. ລວມທັງສົ່ງເສີມການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆແຕ່ປັດໄຈຫຼັກທີ່ສຳຄັນກວ່າໝູ່ໝົດກໍຄືການພັດທະນາຄົນ ຕ້ອງສ້າງຄົນໃຫ້ຮູ້ຄິດປະດິດສ້າງ ກ້າເຮັດກ້າທຳ.

(ສະບັບໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂຽນບົດກ່ຽວກັບຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການສ້າງນະວັດຕະກຳ ໃໝ່ໆເພື່ອປູພື້ນຖານໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລ້ວພົບກັນສະບັບໜ້າ).

ໂດຍ: ກາບແກ້ວ ທຳມະວົງ

( ສາມາດຊອກຕິດຕາມອ່ານວາລະສານທາເກັດ ສະບັບ 149 ເດືອນທັນວາ 2018 ໄດ້ທີ ສຳນັກງານຫ້ອງການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານ kaogee cafe, ຮ້ານ The pizza company ແລະ ຫຼາຍໆບ່ອນໃນນະຄອນຫຼວງທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີ່ເບີ 021 216 666)

Laos and Industry 4.0

While many countries in the world are aware of the importance of Industry 4.0 and in light of the 27th World Economic Forum (WEF) on ASEAN held on 12 September 2018 in Hanoi, the Socialist Republic of Vietnam, the issue of the Industry 4.0 revolution is being raised with respect to socio-economic development in Asia and the world and Prime Minister of the Lao People’s Democratic Republic Mr. Thongloun Sisoulith gave a speech concerning his opinions regarding the opportunities and challenges in the modern era of Industry 4.0 reform currently being encountered in ASEAN and in Laos.

Amidst all this, many Lao people are unaware of what Industry 4.0 truly is. I would like to take this opportunity to introduce it to senior economists who possess a great depth of knowledge and give a brief summary on Industry 4.0 for this November issue of Target magazine.

Industry 4.0 or the Fourth Industrial Revolution (4IR) refers to digital technology and the internet and their applications in goods production processes to respond directly to consumer needs. For example the factories of the Industry 3.0 era emphasize fast and high volume production in order to reduce the investment necessary but the problem was distribution because many things were inconsistent with consumer needs while Industry 4.0 saw the fast production of a wide variety of goods which both saved on investment and were also consistent with consumer needs too because they used smart production systems, taking a variety of data and combining it to help with correct decision making to achieve speed and timeliness, which uses a combination of human management and automated and robotic systems together.

In order to provide a clearer understanding, however, I would like to the evolution of industry over the three periods:

Industry 1.0 was based on steam or water-powered heavy industry.

Industry 2.0 emphasized the production of goods in large volumes so as to save on investment.

Industry 3.0 used automated systems in combination with robots to perform the work of humans so as to replace them.

We have now reached Industry 4.0, which combines existing technologies efficiently to respond to market demand using the technologies applied in Industry 4.0, which includes operating systems and cloud computing, big data, the internet of things, system integration, cybersecurity, autonomous robots, and such like.

Countries already using Industry 4.0 include Germany, which was where Industry 4.0 originated, while in ASEAN, we have Singapore and Malaysia using Industry 4.0 although it has yet to reach perfection due to a lack of human resources and raw materials. Thailand is creating the Thailand 4.0 policy to pave the way to Industry 4.0 in the future.

As for Lao companies, we are currently in the process of our 8th Five-Year National Socio-Economic Development Plan (NSEDP) for 2016-2020 in order to elevate the country from its status as a least developed country (LDC) by 2020 and in 2017 and GDP rose by an average of 7.8% but was affected by natural disasters and heavy flooding in 2018, which may have reduced the potential for a higher GDP. Laos has not yet specified which industrial era we are in but the State sector is emphasizing modernized industry. The factors driving the economy in 2018 are electricity, construction, and devices, such as electrical kitchen appliances. Energy and mines are undergoing a dip as currently, the Lao government is working hard to improve the business environment in order to attract more foreign investors.

In my opinion, in order to prepare Laos to advance gradually towards Industry 4.0, in addition to stimulating high technology for investment, from which we too will benefit, Laos should also build the necessary foundations by, for example, nationwide internet network management and the promotion of the increased use of technology, such as e-commerce, e-documents, and e-learning, which will all set us on a clear road for the development of Industry 4.0. In addition to promoting research and development to create new innovations, the very most important factor shall be human development. We need to train people to think innovatively and have the courage to act accordingly and think outside the box. Otherwise, future generations will be no different to the current generation – having graduated from high school, they lack the courage to do anything and simply wait to decide which organization to work for. They only seek to be the one in charge as fast as possible.

(In our next issue, I shall be writing an article about creative thinking and creating new innovations to act as a foundation for Industry 4.0. See you next month!)

By Kopkeo Thammavong

 

 

Comments