23-01

TRAIN TO BUSAN ຮູບເງົາເກຼດ A ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຮອບ 10 ປີ

Train To Busan ເປັນຮູບເງົາ ຊອມບີ້ຕົກລຸ້ນ ເໝາະກັບຜູ້ຊົມອາຍຸສູງ ມີທັງດຣາມ່າ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເສຍສະຫຼະ ແລະ ມີມິຕິທາງສັງຄົມ ທີ່ໂຈມຕີຄວາມບໍ່ດີຂອງມະນຸດທີ່ໄດ້ດີ ແລ້ວຂົ່ມເຫັງຄົນອື່ນ ເລື່ອງນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມບັນເທີງສຳລັບຜູ້ຊົມທຸກວິນາທີ່ທີ່ຊົມ.

ຮູບເງົາຊອມບີ້ ສັນຊາດເກົາຫຼີເລື່ອງ Train To Busan ຜົນງານແອກຊັ້ນ ປະກົດການສະຍອງເລືອດໃໝ່ ໃນທະວີບອາຊີ ໂດຍຮູບເງົາໄດ້ເປີດສາຍໃນ ເທດສະການຮູບເງົາເມືອງຄານຄັ້ງທີ່ 69 ປະຈໍາປີ 2016 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ກະແສຕອບຮັບໃນລະດັບດີ.

ຫຼັງຈາກທີ່ຄອຍຖ້າມາດົນນານ ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ສຳພັດຄວາມສະຍອງ ຈາກຮູບເງົາຊອມບີ້ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຮອບ 10 ປີ ຈະເປີດຮອບພິເສດໃນປະເທດໄທ ວັນທີ່ 4-10 ສິງຫາ ແລະ ຈະສາຍຢ່າງເປັນທາງການ ທຸກໂຮງເມເຈີ ໃນວັນທີ່ 11 ສິງຫາເປັນຕົ້ນໄປ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu