14139285_1198880660185767_876337812_o

SEX ໃຫ້ຫຍັງກັບຜູ້ຊາຍແນ່? ຢາກຮູ້ຄຳຕອບມາເບິ່ງເລີຍ!!!

ເລື່ອງຂອງເພດສຳພັນຫຼາຍຄົນອາດເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງລັບໆ ຫຼາຍຄົນອາດເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແລະ ນີ້ກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜື່ງຂອງຄຳຕອບທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມາຈາກການມີເພດສຳພັນ.
1. ບຸກຂະລິກດີຂຶ້ນ: ການມີເພດສໍາພັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນທີ່ຮໍໂມນ ແລະ ຫຼັ່ງສານແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຫຼັງຈາກທີ່ມີເພດສຳພັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ມີບຸກຂະລິກກະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.
2. ຫຼຸດອາການອັກເສບທາງຜິວໜັງ: ເພດສໍາພັນເປັນກິດຈະກໍາຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດເຫື່ອ ແລະ ຖ້າຫາກໃຜມີການອັກເສບທາງຜິວໜັງເຊັ່ນເປັນສິວຫຼືເປັນຜື່ນຄັນຕ່າງໆຕາມຮ່າງກາຍ ການມີເພດສຳພັນກໍ່ເປັນການຊ່ວຍໄດ້ອີກວິທີໜຶ່ງໂດຍທີ່ເຫື່ອຂອງເຮົາຈະເປັນໂຕໄປລ້າງຮູຂຸມຂົນທີ່ມີສິ່ງສົກກະປົກຕິດຢູ່ໃຫ້ໝົດໄປນັ້ນເອງ.
3. ຊ່ວຍເຜົາຜານແຄຣລໍຣີ່: ເຊັກສ໌ຈະຊ່ວຍເຜົາຜານພະລັງງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່າເຖິງ 144 ແຄຣລໍຣີ່ ຕໍ່ 30 ນາທີ ແລະ ຖ້າຫາກມີການປັບປ່ຽນຈັງວະໃນເວລາທີ່ມີເພດສຳພັນກໍ່ຍິ່ງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຜົາຜານແຄຣລໍຣີ່ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.
4. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ: ເຊັກສ໌ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍເພາະຮ່າງກາຍເວລາທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດຈະລັ່ງສານເອນໂດຼຟິນເຊິ່ງເປັນສານແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດສາມາດໄຫຼວຽນໄດ້ສະດວກຂຶ້ນອາການເຈັບຫົວກໍ່ຈະດີຂຶ້ນ.
5. ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດີ: ເມື່ອມີເພດສໍາພັນຮ່າງກາຍຈະຫຼັ່ງສານແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາເຊິ່ງສານໂຕນີ້ຈະຄ້າຍຄືກັບສານທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດີຂຶ້ນ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເພດສຳພັນເປັນປະຈຳກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
6. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການໄມເກນ: ເມື່ອຮ່າງກາຍມີເພດສໍາພັນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫຼັ່ງຮໍໂມນຕ້ານການອັກເສບເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຫຼຸດອາການເຈັບປວດຂອງຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນການມີເພດສຳພັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ອນຄາຍຈາກອາການຂອງໄມເກນໄດ້.
7. ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບດີ: ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ກໍາລັງນອນບໍ່ຫຼັບບັນຫານີ້ຈະໝົດໄປ ເພາະການມີເພດສຳພັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຈາກຮໍໂມນອ໋ອກຊິໂຕຊິນທີ່ຮ່າງກາຍຫຼັ່ງອອກມານັ້ນເອງ.
8. ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຣກຫຼົງລືມ: ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ເລືອດສາມາດສູບສີດ ແລະ ໄປລ້ຽງສະໝອງໄດ້ດີ ປະສິດທິພາບຂອງສະໜອງກໍ່ຈະດີໄປນຳ ແລະ ເນື່ອງຈາກເພດສຳພັນເຮັດໃຫ້ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດດີຂຶ້ນເລືອດກໍ່ຈະສາມາດໄປລ້ຽງສະໝອງໄດ້ດີ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມອ໋ອກຊີເຈນໃຫ້ສະໝອງ ຄວາມຈື່ຈຳກໍ່ຈະດີຂຶ້ນນັ້ນເອງ.
ອ່ານແລ້ວກໍ່ເປັນອີກຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆສຳຫຼັບທຸກທ່ານເລີຍແມ່ນບໍ່ ຖ້າທ່ານມັກໃນບົດຄວາມກໍ່ຄວນແຊຣຕໍ່ໆໄປເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ.
ຂໍ້ມູນຈາກ: mixmagazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu