TargeT_FaceB_P.03dwg-01

R1 ຕົ້ນແບບຫຸ່ນຍົນລາຄາຖືກໃນອະນາຄົດ

ຄະນະນັກວິທະຍາສາດ ອີຕາລີ ເປີດຕົວຕົ້ນແບບຫຸ້ນຍົນລາຄາຖືກ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ໃນໄວໆນີ້.          R1 ຄືຕົ້ນແບບຫຸ່ນຍົນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບມະນຸດໂຕຫຼ້າສຸດ ທີ່ພັດທະນາໂດຍ Italy Institute of Technology (ITT) ໃນເມືອງເຈນົວ ທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງ “ອີຕາລີ”. ໃຊ້ທີມງານສ້າງທີ່ມີທັງນັກວິທະຍາສາດ, ຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວະກອນລວມ 20 ຄົນ ໃຊ້ໄລຍະເວລາກວ່າ 16 ເດືອນໃນການປະດິດຂຶ້ນມາ.  R1 ມີຮູບແບບຄືກັບຫຸ່ນຍົນ “ICUB” ເຊິ່ງເປັນຫຸ່ນຍົນຜູ້ຊ່ວຍໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປະຕິບັດພາລະກິດສ່ຽງແທນມະນຸດເຊັ່ນ: ການຈັດການກັບສານເຄມີອັນຕະລາຍ ຫຼື ປະກອບວົງຈອນອີເລັກໂຕຼນິກ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມທ່ຽງກົງສູງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ “ICUB” ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ໂດຍປະມວນຈາກສະຖານທີ່ໄດ້ພົບ ບໍ່ແມ່ນການປ້ອນຄໍາສັ່ງໃໝ່ເຂົ້າໄປ. ເຊິ່ງທາງສະຖາບັນ “ITT” ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ນໍາສະໄໝມາໃຊ້ກັບ R1 ແຕ່ຈະຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນທີ່ຖືກລົງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນທາງການຄ້າໄດ້  ໂດຍການປັບແຕ່ງນີ້ ມີທັງການປ່ຽນວັດສະດຸຫຼັກເຊັ່ນ: ໂລຫະມີນໍ້າໜັກຫຼາຍ ແລະ ຄາລາແພງ ມາເປັນ “ພລາດສະຕິກ” 50% ແລະ ເສັ້ນໃຍຄາບອນໂລຫະ ນໍ້າໜັກເບົາອີກ 50%.                          R1 ມີຄວາມສູງ 1,25 ແມັດ ແລະ ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄືກັບມະນຸດ ມີ “ແອັບພິເຄຊັນ” ພິເສດ ໃຫ້ສາມາດຮັບຄຳສັ່ງດ້ວຍສຽງ ແລະ ສາມາດສັ່ງວຽກຜ່ານລີໂມດຄອນໂທນໄດ້ ເຊິ່ງຕອນນີ້ມັນກໍສາມາດຈັບສິ່ງຂອງ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ສັ່ງການໄດ້ແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ, ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພັດທະນາເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດນຳອອກສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ພາຍໃນ 1 ປີຕໍ່ໜ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu