13549298_1768269140082734_671447856_o

OPPO F1 Plus ອີກຂັ້ນຂອງການອອກແບບ smartphone ທີ່ງາມທັງພາຍໃນ (Color OS) ແລະ ພາຍນອກ (Design)

    ນອກຈາກເລື່ອງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນເຄື່ອງ ທີ່ມີການພັດທະນາຍົກລະດັບຂຶ້ນໄປອີກຂັ້ນແລ້ວ ໃນດ້ານ design ຫຼື ການອອກແບບຕົວເຄື່ອງເອງ ກໍນັບວ່າເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງຂອງ OPPO F1 Plus ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ່ຈາກລຸ້ນກ່ອນໃຫ້ສວຍງາມ, ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າລວມໄປເຖິງ Color OS ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໃນການເຮັດວຽກງານເທິ່ງ smartphone ຂອງ OPPO ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໜ້າຕາໃໝ່ໃຫ້ເບິ່ງສວຍງາມ, ເປັນຕາໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ສ່ວນຈະມີການປ່ຽນແປງຈາກເກົ່າແນວໃດນັ້ນໄປຊົມກັນເລີຍ:

ກາອອກແບບຕົວເຄື່ອງ (Design).

OPPO F1 Plus ມາພ້ອມ concept ໃນການອອກແບບຕົວເຄື່ອງ “Stylish metallic Unibody” ເຊິ່ງເປັນແນວທາງການອອກແບບທີ່ເກີດຈາກການປະສົມປະສານແນວຄິດລະຫວ່າງຄວາມສວຍງາມຂອງທໍາມະຊາດ ກັບເຕັກໂນໂລຢີໃນການອອກແບບຂັ້ນສູງທີ່ມີການນໍາວັດສະດຸໂລຫະໄປຜ່ານຂະບວນການຜະລິດຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ຈົນນໍາໄປສູ່ຕົວເຄື່ອງແບບ Unibody ທີ່ເບິ່ງແລ້ວສວຍງາມ, ຫລູຫລາ ແລະ ໄຮ້ຮອຍຕໍ່.

ນອກຈາກຕົວເຄື່ອງທີ່ເບິ່ງແລ້ວສວຍງາມ, ຫລູຫລາຂຶ້ນແລ້ວອີກໜຶ່ງຄວາມພິເສດຈາກການອອກແບບຕົວເຄື່ອງຂອງ OPPO F1 Plus ນັ້ນຄືການທີ່ OPPO ໄດ້ເລືອກໃຊ້ວິທີ Diamond cut ຫຼືການໃຊ້ເຄື່ອງເຈຍລະໄນເພັດ ມາໃຊ້ການເຮັດຂອບຂອງຕົວເຄື່ອງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພົບກັບ “light-catching edge” ຫຼື ການເຫັນສັນຂອບຂອງຕົວເຄື່ອງທຸກເທື່ອທີ່ເບິ່ງຜ່ານແສງ ໃນຂະນະທີ່ດ້ານໜ້າຕົວເຄື່ອງຂອງ OPPO F1 Plus ກໍມີການປັບປ່ຽນການອອກແບບໃໝ່ດ້ວຍການເພິ່ມພື້ນທີ່ນ໊າຈໍສະແດງຜົນ AMOLED ທີ່ມີຂະໜາດ 5,5 ນິ້ວ ໃຫ້ຢັບເຂົ້າໄປໃກ້ກັບຂອບຕົວເຄື່ອງຫຼາຍຂຶ້ນ (Ultra-thin Bezels) ຈົນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບາງ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງຈາກຂອບຕົວເຄື່ອງກັບໜ້າຈໍພຽງ 1,66 ມິນລີແມັດເທົ່ານັ້ນ.

ການປ່ຽນແປງຈາກ F1 ມາສູ່ F1 Plus ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ດ້ານພາຍໃນຫຼືລະບົບປະຕິບັດການ Color OS ທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໃນການເຮັດວຽກງານເທິ່ງ smartphone OPPO ທຸກລຸ້ນກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

 

ໂດຍ: ພອນປະເສີດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu