13931684_1784465948463053_440863989_o

Mitsubishi XM Concept ລົດຕົ້ນແບບວ່າທີ່ ເອດຢູວີເຈນ ໃໝ່

XM Concept ຖືກເປີດເຜີຍຮູບພາບທີເຊີ  ໃນສອງອາທິດກ່ອນ ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັບລົດຕົ້ນແບບ EX Concept ທີ່ເຄີຍເປີດເຜີຍໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2015 ແຕ່ເບິ່ງໃກ້ໆຈະພົບວ່າມີລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບບາງສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລົດ SUV ຕົ້ນແບບລຸ້ນນີ້ມີມິຕິຕົວຖັງໃຫຍ່ກວ່າ EX Concept ຂະນະທີ່ທາງທ້າຍກໍມີດີຊາຍສູງກວ່າເລັກນ້ອຍເຊັ່ນດຽວກັບເສັ້ນສາຍຫຼັງຄາທີ່ເນີນອຽງລົງຫຼາຍກວ່າ, ແວ່ນຂ້າງມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີກົງລໍ້ນ້ອຍກວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ XM Concept ມີຄວາມເປັນລົດໂປດັກຊັ່ນໃກ້ຄຽງກັບການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ EX Concept ແຕ່ທາງ Mitsubishi ກໍຍັງຮ້ອງໄດ້ວ່າເປັນລົດຕົ້ນແບບຢູ່ດີ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ Mitsubishi ຈະຜະລິດລົດອະເນກປະສົງຂະໜາດນ້ອຍເທິ່ງພື້ນຖານຂອງລົດຕົ້ນແບບ XM Concept ລຸ້ນນີ້ອອກຈໍາໜ່າຍ ໂດຍອາດຂຶ້ນສາຍການຜະລິດທີ່ໂຮງງານແຫ່ງໃໝ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານຂອງ XM Concept ເປັນເບາະສາມແຖວຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານເຈັດບ່ອນນັ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຂະໜາດຂອງຕົວຖັງຈະຄ່ອນຂ້າງນ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຮູບພາບໃນຫ້ອງໂດຍສານແຕ່ຄາດວ່າຈະເນັ້ນຄວາມໂລ່ງໂປ່ງສະບາຍເນື່ອງຈາກມີແວ່ນບັງລົມໜ້າທີ່ກວ້າງ ແລະ ເລິກກິນເນື້ອທີ່ຫຼັງຄາ ຄາດການວ່າສາຍການຜະລິດຂອງລົດອະເນກປະສົງລຸ້ນໃໝ່ຂອງ Mitsubishi ອາດເລີ່ມໃນເດືອນ ຕຸລາ 2017 ແຕ່ເຮົາອາດຈະໄດ້ຊົມຮູບຮ່າງເຕັມຄັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu