14339202_1799932803583034_316479548_o

Lamborghini ຫວັງໃຊ້ລົດເອສຢູວີດຶງດູດລູກຄ້າຜູ້ຍິງຫຼາຍຂຶ້ນ

ສະເຕຟາໂນ ໂດເມນິຄາລີ (StefanoDomainCali) ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂອງ Lamborghini ກ່າວວ່າ “ກະທິງຈະມີຄວາມດຸດັນຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີປັດຊະຍາການເຮັດຕະຫຼາດຮູບແບບໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ກະທິງມີຄວາມດຸດັນກໍຈິງແຕ່ກໍສາມາດມີຄວາມສຸພາບໄດ້ຄືກັນ”

ໂດເມນິຄາລີຫວັງວ່າ ພາກສ່ວນຂອງຜູ້ຊື້ “ ສ່ວນຫຼາຍ ” ຈະເປັນຜູ້ຍິງ ໂດຍປັດຈຸບັນມີຜູ້ຍິງພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນທີ່ຊື້ລົດ Lamborghini ເຊິ່ງໂດເມນິຄາລີຕ້ອງການປ່ຽນແປງບ່ອນນີ້

ຜົນສໍາລວດຂອງ JDpower ລະບຸວ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າລົດເອສຢູວີຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜູ້ຍິງເຖິງ 53% ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງລົດທົ່ວໄປເຊິ່ງຢູ່ທີ່ 40% ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຜູ້ຍິງຊື້ລົດເອສຢູວີລະດັບພຣີມຽມເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 177% ລະຫວ່າງປີ 2010 – 2015 ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ Lamborghini ຕ້ອງການມຸ່ງຈະກຸ່ມລູກຄ້າຜູ້ຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ “ ເຮົາເປັນບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາສາມາດສ້າງຜົນງານທີ່ດີໄດ້ ລົດເອສຢູວີເປັນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງໄປ ເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດລົດສະປອດ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດຕະຫຼາດລົດເອສຢູວີຈຶ່ງເປັນທຸລະກິດທີ່ຕ່າງອອກໄປ”.

14281312_1799932783583036_800749363_n 14329026_1799932786916369_203678860_n
ຂໍ້ມູນຈາກ: www.autospinn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu