13388841_1017916821596252_840656644_o

iPhone 7 ແລະ iPhone 7 Pro ລັກສະນະຈະເປັນແບບນີ້ ຫຼື ບໍ່?

ຮູບພາບຈໍາລອງຫຼ້າສຸດ ທີ່ສ້າງຈາກຂ່າວລືທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະຂອງ iPhone 7 ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດ.  ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜອອກມາແຕ່ລະຈຸດນັ້ນຖືກນໍາໄປເຮັດພາບຈໍາລອງອອກມາໃຫ້ເຫັນຕະຫຼອດ.  ລ່າສຸດຜົນງານນີ້ iPhone 7 ແລະ  iPhone 7 Pro ເປັນຂອງ Martin Hajek  ເຊິ່ງຮູບຈໍາລອງລັກສະນະຊຸດນີ້ປະກອບດ້ວຍ iPhone ຈໍານວນ 2 ແບບທີ່ຄິດວ່າຈະເປັນ iPhone 7 ແລະ iPhone 7 Pro ໂດຍພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງຄືກ້ອງດ້ານຫຼັງທີ່ລຸ້ນ Pro ໃຊ້ກ້ອງແບບເລນຄູ່ ເລນຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ສາຍເສົາອາກາດເລື່ອນໄປຢູ່ດ້ານເທິງຢ່າງດຽວ ແລະ ດ້ານລຸ່ມບໍ່ມີຮູສຽບສະເບົາ (audio ports) 3,5 ມມ, ອີກທັງລໍາໂພງນັ້ນມີພຽງແຕ່ດ້ານດຽວ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຕົວຢ່າງຂອງເຄດ(case) ໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງກັນອີກດ້ວຍ.

*iPhone 7

*iPhone 7 Pro &  Case

ຂໍ້ມູນຈາກ: iphonemod

ໂດຍ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu