13275834_1091840907555911_669912107_n

IMF ເຕືອນຝຣັ່ງຄວນເລັ່ງການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ

ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື IMF ເຕືອນວ່າ: ຝຣັ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິຮູບຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອສ້າງວຽກ ແລະ ຫຼຸດໜີ້ສິນ. ຂະນະທີ່ ລັດຖະບານຝຣັ່ງພະຍາຍາມປັບປ່ຽນກົດໝາຍແຮງງານໃຫ້ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານປະຈຳຝຣັ່ງຂອງ IMF  ກ່າວວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງຝຣັ່ງເຊິ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງກຸ່ມ “ຢູໂຣໂຊນ” ຍັງບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວເພື່ອຈະຫຼຸດໜີ້ ຫຼື ແກ້ບັນຫາການວ່າງງານໄດ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຝຣັ່ງມີອັດຕາວ່າງງານຢູ່ເກືອບ 10%. ນອກຈາກນີ້, IMF ຍັງແນະນຳໃຫ້ຝຣັ່ງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຫຼັກການການຮັບສະຫວັດດີການວ່າງງານ. ເຊິ່ງຄວາມເຄື່ອນໄຫວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະພາບແຮງງານບໍ່ພໍໃຈລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ທັງນີ້, ລາຍງານຍັງທົບທວນທ່ວງທ່າເສດຖະກິດຝຣັ່ງປະຈຳປີຂອງ IMF ໄດ້ປັບເພີ່ມຄາດການຂະຫຍາຍຕົວເປັນ 1,5% ໃນປີ 2016 ນີ້ ຈາກຄາດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ 1,1% ແລະ IMF ຍັງຄາດການວ່າ GDP ຂອງຝຣັ່ງຈະຂະຫຍາຍຕົວເປັນ 1,75% ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu