13833316_1776811315895183_1851607334_o

Huawei ກຽມເປີດຕົວ MateBook Versionໃໝ່ຕົວເລືອກຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

    Huawei MateBook ທີ່ຫາກໍ່ຈະເປີດຕົວໄປໄດ້ບໍ່ດົນປານໃດ ເໝືອນກັບວ່າຈະໄດ້ຮັບການ Upgrade Version ໃໝ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບຕົວເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ Huawei MateBook ແທບເລດ(tablet) ຮູບແບບໂນດບຸກ(notebook) ທີ່ເປັນ convertible ລະບົບການເຮັດວຽກ Windows ໄດ້ມີການວາງຈໍາໜ່າຍ Versionແຫຼ່ງເກັບຂໍ້ມູນບັນຈຸ 256 GB ແລະ 512 GB ໃນທົ່ວໂລກໄປໄດ້ບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການເປີດຕົວໃນງານ 512 GB  ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ນັ້ນກໍ່ໄດ້ກຽມທີ່ຈະເປີດຕົວ Versionໃໝ່ນີ້ໃນປະເທດຈີນ ທາງ PadNews ໄດ້ເວົ້າວ່າ Huawei MateBook ຮຸ່ນນີ້ຈະຍັງຄົງຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ມູນເກົ່າເອົາໄວ້ທັງໝົດຄ້າຍຄືກັນກັບ Version ທີ່ວາງຈໍາໜ່າຍທົ່ວໂລກບໍ່ວ່າຈະເປັນໜ່ວຍຄິດໄລ່ Intel Core m5-6Y54 processor, ໜ່ວຍຄວາມຈໍາ (RAM) 8 GB, ລະບົບລໍາໂພງຄູ່, ລະບົບການເຮັດວຽກ Windows 10 ແລະ ແບດເຕີຣີຂະໜາດ  33.7 Wh ພາກສ່ວນທີ່ຈະເພິ່ມເຂົ້າມາອີກກໍ່ຄືຕົວເລືອກແຫຼ່ງເກັບຂໍ້ມູນ 128 GB SSD ພ້ອມທັງນີ້ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ໃນການໃຊ້ງານກໍ່ຈະຍັງຄືເກົ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນ  keyboard ແບບຖອດໄດ້ ຫຼື ຮອງຮັບ MatePen stylus ອີກດ້ວຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu