TargeT_FaceB_P-01

Google ຄວ້າແຊມແບຣນມູນຄ່າສູງສຸດປີ 2016

ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານແບຣນ “Millward Brown” ເປີດເຜີຍການຈັດອັນດັບ 10 ແບຣນທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດທີ່ສຸດປະຈຳປີ 2016 ຂອງ  BrandZ ໂດຍການປະເມີນມູນຄ່າໃນຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດທົ່ວໂລກພົບວ່າ 10 ອັນດັບທຳອິດປີນີ້ສ່ວນຫຼາຍເປັນບໍລິສັດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.

ແບຣນທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດຄື Google 229.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເຊິ່ງ BrandZ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດນີ້ສູງຂຶ້ນ 32% ຕະຫຼອດປີຜ່ານມາ ແລະ ຍັງສາມາດທຳລາຍສະຖິຕິແຊມເກົ່າ Apple ໄດ້ ໂດຍປີນີ້ Apple ຖືກຈັດອັນດັບເປັນທີ 2 ດ້ວຍມູນຄ່າ 228.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມູນຄ່າຫຼຸດລົງ 5%. ສ່ວນອັນດັບ 3 Microsoft ມູນຄ່າ 112.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອັນດັບ 4 AT & T ເປັນບໍລິສັດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງສະຫະລັດ ມູນຄ່າ 107.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອັນດັບ 5 Facebook ມູນຄ່າ 103.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ອັນດັບ 6 ບໍລິສັດ VIZA ເລື່ອງບັດເຄດິດ ມູນຄ່າ 101.000 ລ້ານໂດລະສະລັດ, ອັນດັບ 7 ບໍລິສັດ Amazon ມູນຄ່າ 99.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອັນດັບ 8 ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືສະຫະລັດ VERIZON ມູນຄ່າ 93.000 ລ້ານໂດລະສະລັດ, ອັນດັບ 9 ບໍລິສັດຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນ McDonald’s ມູນຄ່າ 89.000 ລ້ານໂດສະຫະລັດ ແລະ ອັນດັບ 10 ບໍລິສັດຄອມພິວເຕີ IBM ມູນຄ່າ 86.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu