14037923_1787385088171139_494949302_o

GGMM M4 ລໍາໂພງບູທູດສະຕາຍວິນເທດ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານລະບົບ Wi-Fi ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ແບບ Multi Room.

ໃຜທີ່ມັກກິດຈະກໍາ Outdoor ຫຼື ຕ້ອງມີສຽງເພງຕິດຕົວໄປທຸກທີ່ລໍາໂພງບູທູດ ແລະ ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານລະບົບ Wi-Fi ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ງານແບບ Multi Room ໝາຍເຖິງສາມາດຟັງເພງໄດ້ແຕກຕ່າງກັນໃນຄົນລະຫ້ອງດ້ວຍການໃຊ້ງານ smartphone ພຽງເຄື່ອງດຽວແຕ່ຕ້ອງມີລໍາໂພງຊະນິດດຽວກັນກ່ອນ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທັງ Direct ຫຼື ແປງລໍາໂພງໃຫ້ເປັນໂໝດ Router ຮອງຮັບ User ສູງສຸດ 16 ຄົນ ດ້ານບູທູດມີມາດຕະຖານ aptX ຊ່ວຍເພີ່ມຄຸນນະພາບສັນຍານບໍ່ໃຫ້ຂາດຫາຍກໍເອີ້ນໄດ້ວ່າສາມາດຕອບໂຈດຄົນຮັກສຽງເພງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມມີດັ່ງນີ້:

ສໍາລັບຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນມີຢູ່ໃນລໍາໂພງ GGMM M4  ໂດຍຈະດາວໂຫລດແອັບມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັນເພື່ອປະສົບການການໃຊ້ງານທີ່ດີຂຶ້ນ ຫຼື ວ່າເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສາຍ AUX ແລະ ບູທູດກໍໄດ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍອຸປະກອນ iOS / Android / Mac OS / Windows ໃຊ້ງານນານຕໍ່ເນື່ອງ 6 – 8 ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ດີຊາຍຂອງລໍາໂພງຈະມີຄວາມເປັນວິນເທດໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ສີໄດ້ແກ່: ສີແດງ, ສີສົ້ມ, ສີນໍ້າຕານ ແລະ ສີນໍ້າເງິນ ເຊິ່ງວັດສະດຸເຮັດມາຈາກໄມ້ຫຸ້ມດ້ວຍໜັງໄມໂຄໄຟເບີ ຂອບລໍາໂພງດ້ານໜ້າ 3 ຕົວໄດ້ໃຊ້Aluminum Alloys ໃຫ້ກໍາລັງຂັບສຽງຮ່ວມກັນ 30W ລະບົບສຽງ 2,1 ຄວາມດັງປະມານ ≥85 ແລະ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງເນັ້ນສຽງເບດທີ່ໜັກ ເນື່ອງຈາກມີປຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເລືອກກົດເພື່ອລີດສຽງເບດອອກມາໃຫ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປຸ່ມຄວບຄຸມ GGMM M4 ມີ 5 ປຸ່ມ ຖືກວາງຕໍາແໜ່ງໄວ້ທີ່ດ້າງເທິ່ງຂອງລໍາໂພງໄລ່ຈາກຊ້າຍມາຂວາຄືປຸ່ມຫຼຸດສຽງ, ປຸ່ມເພີ່ມສຽງ, ປຸ່ມເບດ, ປຸ່ມເລືອກໂໝດການໃຊ້ງານ ແລະ ປຸ່ມເປີດປິດ ( ກົດໜຶ່ງເທື່ອເພື່ອເບິ່ງປະລິມານຍັງເຫຼືອຂອງແບດເຕີຣີກະພິບ 4 ເທື່ອ / 3 ເທື່ອ / 2 ເທື່ອ ໝາຍເຖິງແບດເຕີຣີ່ຍັງເຫຼືອປະມານ 75% – 100%, 50% – 75%, 25% – 50% ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 25% ) ສ່ວນດ້ານຫຼັງລໍາໂພງ GGMM M4 ມີຊ່ອງຂັບສຽງເບດສອງຊ່ອງຂະນະທີ່ບໍລິເວນເຄິ່ງກາງຈະພົບກັບປຸ່ມ Reset ຊ່ອງສາກແບດເຕີຣີ່ ແລະ ຊ່ອງສຽບສາຍ Aux ອຸປະກອນພາຍໃນກັບ.

  • ລໍາໂພງ GGMM M4.
  • ອະແດບເຕີສໍາລັບສາກ.
  • ສາຍຫິ້ວ. ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ.
  • ໃບຮັບປະກັນ.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu