TargeT_FaceB_P-01

Fed ອາດຈະປັບອັດຕາດອກເບ້ຍອີກໃນປີນີ້

ເວັບໄຊຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ທ່ານນາງ ເຈເນັດ ເຍວເລນ ກ່າວວ່າ: ອັດຕາດອກເບ້ຍສະຫະລັດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນປີນີ້ ເຊິ່ງການກ່າວຂອງປະທານທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດ (US Federal Reserve)  ໄດ້ເປັນສັນຍານເຕືອນນັກລົງທຶນລ່ວງໜ້າ ເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດໂລກ. ທັງນີ້, ປີຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕະຫຼາດໂລກປັ່ນປ່ວນ ຈາກຂໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດການຖະແຫຼງການຂອງ ເຈເນັດ ເຍວເລນ. ແຕ່ທະນາຄານກາງ (Fed) ໝັ້ນໃຈວ່າ ແນວທາງເສດຖະກິດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ດີເກີນດຸນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນເວລາຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແນ່ນອນ ພຽງລະບຸວ່າອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນທ້າຍປີນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu