13692350_1039187502802517_1549374376_o

Bugatti Chiron ກຽມທຸບສະຖິຕິໄວສຸດໃນໂລກຂອງ Veyron Super Sport.

Wolfgang Durban High alumni ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂອງ bugatti chiron ເປີດເຜີຍວ່າ “ ຈະທຸ່ມເທຄວາມພະຍາຍາມໃນການທຳລາຍສະຖິຕິຄວາມໄວສູງສຸດໃນໂລກ ຮູ້ດີວ່າ Ron Sheets ຈະໄວກວ່າແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມາໄວຫຼາຍພຽງໃດ ຄວນຄໍານວນຈາກການຈໍາລອງກັບຂັບຂີ່ແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຄິດດີແລ້ວວ່າການຈໍາລອງຂັບຂີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການຂັບແທ້ຢູ່ຫຼາຍ”

Bugatti Veyron Super Sport ເຄີຍສ້າງສະຖິຕິການເປັນລົດ Production ທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກໄວ້ທີ່ 431 ກມ/ຊມ. ເມື່ອປີ 2010 ເທິງສະໜາມທົດລອງ Vieira – lesbian Sian ຂອງ Volkswagen ຂະນະທີ Ron Sheets ອາດຈະເຮັດໄດ້ເຖິງ 463.49 ກມ/ຊມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມການສ້າງສະຖິຕິດັ່ງກວ່າໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງມີການປົດລ໋ອກຄວາມໄວສູງສຸດເຊິ່ງຈໍາກັດໄວ້ທີ່ 420 ກມ/ຊມ ກ່ອນ ຍັງມີການຢືນຢັນວ່າ Bugatti ຈະທົດລອງຄວາມໄວສູງສຸດເພື່ອບັນທຶກໄວ້ໃນ Guinness World record ເມື່ອໃດ ແຕ່ມີສຽງລືມາວ່າອາດຈະດໍາເນີນການພາຍໃນປີ 2018 ພາຍໃນສະໜາມທົດລອງ Vieira – lesbian Sian ບ່ອນເກົ່າເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 20.29 ກມ.

ຂໍມູນຈາກ: autospinn

ໂດຍ: ພອນປະເສີດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu