14045348_1787383861504595_1602663056_o

Brabus 800 Roadster ສະປອດໂຣດເຕີ ພະລັງ 800 ແຮງມ້າ.

ຖ້າຫາກທ່ານເປັນແຟນ ໂຣດເຕີ ທ່ານຈະນຶກເຖິງລົດປະສິດທິພາບດີໃນລະດັບປານກາງທີ່ມາພ້ອມຫຼັງຄາແບບເປີດໜຶ່ງຄັນທີ່ຈະໄວ້ຂັບຊົມວິວ ເປີດຫຼັງຄາຮັບລົມແຄມຫາດຊາຍໃນມື້ພັກສຸດອາທິດເຊິ່ງ Brabus 800 Roadster ກໍເປັນຢ່າງທີ່ເວົ້າມາທຸກຢ່າງ ຈະມີແຕ່ວ່າຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການກົດເຮັດຄວາມໄວເມື່ອໃດ ລົດຊຸບເປີຄາບາງລຸ້ນອາດຕ້ອງຊິດຊ້າຍເລີຍ ເພາະມັນມາພ້ອມຂຸມພະລັງເຖິງ 800 ແຮງມ້າ !! ຕາມຊື່ລຸ້ນ.

ດ້ວຍການອອກແບບຕາມສະຕາຍຄ່າຍ Brabus ທີ່ເປັນສໍານັກຄູ່ບຸນ Mercedes-Benz ມາຍາວນານໂດຍແຕ່ລະຄັນທີ່ຜ່ານສໍານັກນີ້ບອກເລີຍວ່າສຸດທຸກຄັນ ໂຫດ, ແຮງທຸກຄັນ ໂດຍເຈົ້າ 800 ໂຣດເຕີຄັນນີ້ໄດ້ນໍາລົດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຢ່າງ Mercedes-Benz SL 65 AMG ມາຕໍ່ຍອດດ້ວຍການແກ້ໄຂປະສິດທິພາບໃຫ້ໂຫດຂຶ້ນສູ່ລະດັບ 800 ແຮງມ້າ ອີກທັງຍັງມາພ້ອມຊຸດແຕ່ງລົດແບບຈັດເຕັມຢ່າງສວຍງາມສຸດໆທາງດ້ານຂຸມພະລັງໄດ້ນໍາເຄື່ອງຈັກ ວີ12 ຂອງລຸ້ນ SL 65 ຈາກເດີມທີ່ 630 ແຮງມ້າມາປັບແຕ່ງສູ່ພະລັງ 800 ແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດມະຫາສານເຖິງ 1,491 ນິວຕັນແມັດເອີ້ນໄດ້ວ່າຖ້າບິນໄດ້ບິນໄປແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu