13517751_1764761383766843_386982165_o

BMW Series 6 ລຸ້ນຕໍ່ໄປຈະມາໃນແບບ Sports Car ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ບີເອັມດັບເບີນຢູ (BMW) Series 6 ລຸ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດອາດມາໃນແບບ Sports Car ຢ່າງເຕັມຕົວ ເພື່ອເພິ່ມຕະຫຼາດໃນກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການລົດ Sports Car ຂະໜາດໃຫຍ່.

ມີຂ່າວມາໃຫ້ລຸ້ນກັນອີກແລ້ວກ່ຽວກັບການພັດທະນະລົດ Series ອ້າຍໃຫຍ່ຢ່າງ Series 6 ທີ່ໄດ້ມີຂ່າວຫຼຸດກ່ຽວກັບການເປີດຕົວລຸ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະມາໃນແບບ Sports Car ແບບເຕັມຕົວຮູບແບບເພື່ອຕອບສະໜອງກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ມັກໃນຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມsports ເຊິ່ງຖ້າຫາກມີການພັດທະນາລຸ້ນໃໝ່ໃນທາງນີ້ແທ້ ແນ່ນອນຈະຕ້ອງມີ Series 6 ລຸ້ນພິເສດທີ່ມາພ້ອມສະມັດທະພາບແບບຈັດເຕັມແນ່ນອນ

ຖ້າລົດໃນຮູບແບບລົດທີ່ມີການພັດທະນາຮູບແບບໃນແນວນີ້ແທ້ໆ ຄາດວ່າໜ້າຈະຖືກໃຈຫຼາຍໆຄົນແນ່ນອນ ເພາະມີຄວາມ Sports ແລະ ທີ່ສວຍງາມເຕັມຂັ້ນແທ້ໆ ແຕ່ຫຍັງກໍເກີດຂຶ້ນໄດ້ເພາະໃນຮູບເປັນພຽງການອອກແບບຂອງນັກອອກແບບອິດສະລະເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Auto spinn

ໂດຍ: ພອນປະເສີດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu