13833188_1779003799009268_1234851852_o

The Blocks S1 ໂມງອັດສະຣິຍະແບບໂມດູລ່າ

ເປັນອີກກະແສທີ່ມາແຮງຫຼາຍສໍາລັບໂມງແບບຖອດປ່ຽນໄດ້ເພື່ອເພີ່ມເຕີ່ມຄວາມສາມາດຂອງໂມງເຂົ້າມາຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ດ້ວຍຂະໜາດຂອງໂມງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໃສ່ລູກຫຼິ້ນທຸກຢ່າງເຂົ້າມາຢູ່ໃນໂມງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຮັດໄດ້ແຕ່ຕົວໂມງກໍຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ຍັງໃຊ້ແບດເຕີຣີ່ເປືອງຫຼາຍອີກດ້ວຍ ຕົວໂມງເອງເປັນໜ້າຈໍ AMOLED ຂະໜາດ 1,39 ນິ້ວແຕ່ມີຄວາມລະອຽດສູງເຖິງ 400 x 400 ພິກເຊວ ສັ່ງງານດ້ວຍການສໍາຜັດໄດ້ 2 ນິ້ວພ້ອມກັນ, ມີຄວາມບັນຈຸ 4 GB ພ້ອມກັບແບດເຕີຣີ່ 300 mAh ໃນຕົວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງ The Blocks S1 ຄືຂໍ້ຕໍ່ສາຍທັງສອງຂ້າງເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະເອົາຫຍັງໄປໃສ່ໂມງຂອງເຮົາ ມີການຕັ້ງແບດເຕີຣີ່ເສີມ, ກ້ອງ, ຊຸດສັ່ງງານດ້ວຍການມື, ໄຟສາຍ, ບ່ອນວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ, ບ່ອນວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ, ບ່ອນຈັບການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ບ່ອນໃສ່ຊິມກາດ, ບ່ອນຈ່າຍເງິນຜ່ານ NFC, ບ່ອນວັດແທກລະດັບຄວາມສູງ, ບ່ອນວັດແທກລາຍນິ້ວມືເພື່ອໃຊ້ປົດລ໋ອກມືຖື, ບ່ອນເພີ່ມກາດໜ່ວຍຄວາມຈໍາ, ບ່ອນວັດແທກພິກັດສະຖານທີ່ຈາກດາວທຽມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈະອອກມາໃຫ້ເຮົາໃຊ້ງານສະເພາະດ້ານ ໂດຍໃນຊຸດທໍາອິດນັ້ນຈະມີ 4 ຢ່າງເພື່ອໃສ່ກັບໂມງໄດ້ສອງຂ້າງ ແຕ່ຍັງມີການລະບຸວ່າຈະແຖມຫຍັງມາໃຫ້ແດ່.

ຂໍ້ມູນຈາກ: www.whatphone.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu