14037413_1787384081504573_1049996485_o

Aston Martin Vanquish Zagato ຂາຍແທ້ພຽງແຕ່ 99 ຄັນໃນໂລກ.

ຄ່າຍລົດສະປອດສັນຊາດອັງກິດລະບຸວ່າ Vanquish Zagato ເປີດຕົວໃນຖານະຕົ້ນແບບແຕ່ກັບໄດ້ສຽງຕອບຮັບ “ ຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ” ຈາກລູກຄ້າເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງບໍ່ອາດຕ້ານທານສຽງຮຽກຮ້ອງໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງຂຶ້ນສາຍການຜະລິດແທ້ໃນທີ່ສຸດ.

ສໍາລັບ Vanquish Zagato ລຸ້ນໂປຣດັກຊັ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນຕົ້ນແບບໃນຮູບພາບເລັກນ້ອຍ ໂດຍຈະເປີດຕົວທໍາຕະຫຼາດໃນຮູບແບບ coupe ເທົ່ານັ້ນ ຕົວຖັງເຮັດຈາກຄາບອນໄຟເບີເນັ້ນນໍ້າໜັກເບົາ ພາກສ່ວນທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ໃນລຸ້ນໂປຣດັກຊັ່ນຄືແກ້ວໜ້າ, ຊ່ອງດັກອາກາດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເສັ້ນສາຍລາດອຽງ, ແຜງຫຼັງຄາແບບມີຮ່ອງເຄິ່ງກາງ ແລະ ໄປທ້າຍຊົງກົມ ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານຈະມີດີຊາຍລຽບຫລູຕາມສະຕາຍ Aston Martin ຕົບແຕ່ງດ້ວຍວັດສະດຸຄອມໂພສິດຄາບອນໄຟເບີເນັ້ນຄວາມແຮງ ຂຸມພະລັງຄັບເຄື່ອນຂອງ Vanquish Zagato ຈະເປັນ Big Block V 12, ຄວາມບັນຈຸກະບອກສູບ 6,0 ລິດ ບໍ່ມີລະບົບອັດອາກາດ, ມີພະລະກໍາລັງສູງສຸດ 600 ແຮງມ້າ, ຂັບເຄື່ອນກົງຫຼໍ້ຫຼັງ, ສົ່ງກໍາລັງດ້ວຍລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດ ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຕົວເລກແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດແຕ່ຄາດວ່າຈະເຖິງ 600 ແຮງມ້າເຊິ່ງແຮງກວ່າ Vanquish ລຸ້ນສະແຕນດາດທີ່ມີພະລັງ 568 ແຮງມ້າ.

Aston Martin ຈະເຮັດການຜະລິດ Vanquish Zagato ພຽງແຕ່ 99 ຄັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະຖືກຈັບຈອງໝົດກ້ຽງໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍານົດການສົ່ງມອບຄັນທໍາອິດຈະມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕົ້ນປີໜ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu