Prudential 450×100

ເສດຖະກິດອາຊີ ຍັງສົດໃສ-ໂດຍສະພາະຈີນ

ແບ່ງປັນ:

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງມະນິລາ ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2016 ນີ້ວ່າ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ອອກລາຍງານປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີລົງເຫຼືອ 5,7% ລະຫວ່າງປີ 2016-2017 ຈາກ 5,9% ໃນປີ 2015 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີຂະໜາດເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກທີ່ມີທິດທາງສົດໃສຂຶ້ນ ໂດຍ ADB ປັບເພີ່ມການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສຳລັບຈີນເປັນ 6,6% ໃນປີ 2016 ນີ້ ແລະ 6,4% ໃນປີຕໍ່ໄປ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,1% ຈາກການວິເຄາະໃນເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂະນະທີ່ສະຖານະການຂອງອິນເດຍມີທ່ວງທ່າທ່ີສົດໃສເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກນະໂຍບາຍປະຕິຮູບເສດຖະກິດຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍ ADB ໄດ້ຄາດຄະເນ GDP ຂອງອິນເດຍເອົາໄວ້ທີ່ 7,4% ໃນປີ 2016 ນີ້ ແລະ 7,8% ໃນປີ 2017 ເພື່ອເນັ້ນພາວະການຢູ່ຕົວຕົວຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ, ຢູໂຣໂຊນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ສະຖານະການໃນອາຊີ.  ນອກຈາກນີ້, ADB ຍັງສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ເພີ່ມການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການປັບຫຼຸດອັດຕາການປ່ອຍກ໊າດຄາບອນ ເນື່ອງຈາກທຽບໃສ່ພາກພື້ນອື່ນໃນໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25% ລະຫວ່າງປີ 1990-1999 ເປັນ 40% ໃນປີ 2012 ເນື່ອງຈາກມົນລະພາວະໃນໂລກສົ່ງຜົນຕໍ່ກິດຈະກຳດ້ານການກະສິກຳ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກ ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງອາຊີ.

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເສດຖະກິດຟິລິບປິນໄຕມາດ 3 ເຕີບໂຕ... ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງມະນິລາ ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນວ...
ຄືບໜ້າຄະດີ ທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພີມພາ ພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມ... ຂ່າວຄືບໜ້າຄະດີ ທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພີມພາ ເຈົ້າພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊ...
ອິນເດຍຟ້າຜ່າຕາຍ 79 ຄົນ... ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ເກີດເຫດການຟ້າຜ່າປະຊາຊົນອີກຄັ້ງໃ...
ຫວຽດນາມ ປ່ຽນເຂດຊຸມຊົນແອອັດ ເປັນອຸທິຍານດອກໄມ້... ເມືອງດາລັດ ໃນແຂວງລຳດົງ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ກຳລັງພະຍາຍາມໃຊ້ເນື້ອທ...
ທີເບດ- ທາງວົງວຽນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ... ຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນນີ້ເຄີຍມີທາງລົດໄຟສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ລະຫວ່າງເມືອງ ຊ...
ປີ 2016 ເສດຖະກິດຂອງສິງກະໂປ ເຕີບໂຕ 1,8%... ເສດຖະກິດຂອງສິງກະໂປໃນປີ 2016 ຂະຫຍາຍຕົວ 1,8% ຕໍ່າສຸດນັບຕັ້ງແຕ່...
ຍີ່ປຸ່ນ-ພົບໄຂ້ຫວັດນົກທາງພາກເໜືອ... ຍີ່ປຸ່ນເລີ່ມຂ້າເປັດ ແລະ ໄກ່ ຫຼາຍກວ່າ 300.000 ໂຕ ພາຍຫຼັງພົບວ່...
ລົດໂດຍສານບໍ່ມີຄົນຂັບ... ນັບວ່າເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໂລກເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ກັບການເປີດໂຕ ລົດໂດ...

Comments

comments

Ooh Laos 600×100
Main menu