4 ເສື້ອເຊີດໃສ່ສະບາຍທີ່ຜູ້ຊາຍຍຸກນີ້ມີໄວ້ໃນຕູ້ເຄື່ອງ

ການນຸ່ງຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນຍຸກສະໄໜນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ເບິ່ງດູດີມີຫຼາຍສະໄຕ໌ ແລະ ເລືອກສະເພາະເບິ່ງວ່າເຮົາແຕ່ງຕົວ ນຸ່ງຫຍັງໃສ່ແລ້ວມີສະເໜ, ຮຽບຮ້ອຍ  ແລະ ເບິ່ງດູດີ ສຳລັບມື້ນີ້ ເຮົາມີ 4 ແບບເສື້ອເຊີດຂອງຜູ້ຊາຍມາໃຫ້ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັນ

  1. light-casual-shirt-patterend
  2. lime-color-shirt-men
  3. polka-dots-patterend-shir

4. super-classy-white-shirt

 

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ