Prudential 450×100

ງານຖະແຫຼ່ງຂ່າວການສ້າງຫ້ອງ Samsung Smart Class

ແບ່ງປັນ:

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດໄທຊຳຊຸງອີເລັກໂຕຼນິກໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ໂຄງການ Tech Institute 3 ປີ 2016 ການສ້າງຫ້ອງ “Samsung Smart Class” ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 2015 ທີ່ ຄວສ.ເຊິ່ງເປັນການສານຕໍ່ໂຄງການແນວຄວາມຄິດໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາທາງດ້ານໄອທີ.ທັງນີ້, ກໍເພື່ອແນ່ໃສ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ແລະ ຈະເປັນຫ້ອງສຳລັບໃຊ້ໃນການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສຳລັບໃຊ້ສິດສອນຕາມຫຼັກສູດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ວຽກງານທາງການສຶກສາ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ.ຫ້ອງ “Samsung Smart Class” ຈະປ່ຽນແປງຫ້ອງຮຽນທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນສູນເຝິກອົບຮົມ ດ້ວຍການຕົບແຕ່ງໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອໃຊ້ໃນການສອນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ແທັບເລັດ, ສະມາດທ໌ໂຟນ, ສະມາດທ໌ TV ແລະອື່ນໆ… ໂຄງການເລີ່ມແຕ່ເດືອນທັນວາ 2015 ຄາດວ່າຈະສຳເລັດພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2016.

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

BCEL ເປີດການບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ (BCOME)... ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ຜ...
ບໍລິສັດ LAO FORD CITY ມອບ​ທຶນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ສູນ​... ບໍລິສັດ LAO FORD CITY ມອບ​ທຶນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ສູນ​ຄົ້ນຄວ້...
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື... ສະຫາຍ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສ...
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ວຽງຈັນ ເອັກໂປ 2015 ... ວັນທີ18 ສິງຫາ 2015 ຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ...
ງານເປີດໂຕ Samsung Galaxy Tab S2 ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2015 ຢູ່ທີ່ ຮ້ານ LTH ສະພານທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ...
ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແມ່ນກຸນແຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກ... ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແມ່ນກຸນແຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ວັນທີ 5...
ເຊບໂຣເລດ ເປີດຕົວລົດລຸ້ນໃໝ່ໃນລາວ... ເພື່ອຕອບສະໜອງລູກຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ລົດທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນ ລະດັບໂລ...
ເປີດນຳໃຊ້ບັດ Co-Brand ສະດວກໃນການຊື້ປີ້ຍົນ... ການນຳໃຊ້ບັດ Co-Brand ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປ...

Comments

comments

Ooh Laos 600×100
Main menu