Prudential 450×100

ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳເຜີ້ງ ຊ່ວຍປິ່ນປົວໄດ້ເຖິງ 10 ພະຍາດ

ແບ່ງປັນ:

ນ້ຳເຜີ້ງເປັນຄວາມຫວານຈາກທຳມະຊາດທີ່ໃຜຫຼາຍຄົນບອກວ່າ: ປະໂຫຍດຂອງມັນມີດີຫຼາຍ
ຢ່າງ ແລະນອກຈາກຈະຊ່ວຍຮັກສາສິວ,ບຳລຸງຄວາມງາມໄດ້ແລ້ວສັບພະຄຸນຂອງມັນຍັງສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ບັນເທົາໄດ້ຫຼາຍອາການຄື:

 1. ແກ້ໄອ: ຈາກການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Pediatrics ເປີດເຜີຍວ່າ:ນ້ຳເຜີ້ງມີສັບພະຄຸນທຽບ
  ເທົ່າກັບຢາປະຕິຊີວະທີ່ສາມາດກຳຈັດເຊື້ອໄວຣັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໄອໄດ້ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເປັນ
  ຊໍາເຮື້ອບໍ່ຍອມເຊົາລອງກິນນ້ຳເຜີ້ງ 2 ບ່ວງກາເຟແລ້ວດື່ມນ້ຳອຸ່ນຕາມອາການໄອຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ.

2.ແກ້ເຈັບຄໍ: ໃນເມື່ອນ້ຳເຜີ້ງສາມາດແກ້ໄອໄດ້ອາການໄວຣັດລົງຄໍຈົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບຄໍກໍ່ສາມາດ
ຫາຍດີໄດ້ດ້ວຍນ້ຳເຜີ້ງຄືກັນຍິ່ງຖ້າຫາກດື່ມນ້ຳເຜີ້ງປະສົມນ້ຳອຸ່ນທີ່ບີມໝາກໜາວປະສົມລົງໄປ, ຄ່ອຍໆ
ດື່ມຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຄໍຄ່ອຍໆດີ.

 1. ແກ້ເຈັບທ້ອງບິດ, ແໜ້ນ: ໃນນ້ຳເຜີ້ງມີ “Probiotics” ແລະ ເປັນມິດກັບ “Bacteria ປະເພດ Lacto bacillus” ດັ່ງນັ້ນ; ພຽງແຕ່ດື່ມນ້ຳເຜີ້ງປະສົມນ້ຳອຸ່ນກ່ອນເຂົ້ານອນຕື່ນເຊົ້າມາຮັບຮອງວ່າ ທ່ອງໂລ່ງສະບາຍ.
 2. ຮັກສາພະຍາດກະເພາະ: ເນື່ອງຈາກນ້ຳເຜີ້ງມີປະສິດທິພາບສາມາດປິ່ນປົວບາດແຜຈຶ່ງສາມາດ
  ປິ່ນປົວບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານໄດ້; ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີອາການເປັນພະຍາດກະເພາະໃນໄລ
  ຍະເລີ່ມຕົ້ນຄວນດື່ມນ້ຳເຜີ້ງມື້ລະ1 ບ່ວງກາເຟເປັນປະຈຳ.
 3. ປ້ອງກັນເຊື້ອຣາ: ໃນນ້ຳເຜີ້ງມີ “Enzyne” ທີ່ໂຕເຜີ້ງປ່ອຍອອກມາເຊິ່ງ “Enzyne” ທີ່ວ່ານີ້ກໍມີປະຕິກິລິຍາຄ້າຍຄື “Hydrogen Peroxide” ຈຶ່ງສາມາດຮັກສາເຊື້ອຣາ ຫຼື ອາການຕິດເຊື້ອ “Bacteria”
  ຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ນັ້ນເອງ.
 4. ແກ້ອາການນອນບໍ່ຫຼັບ: ນັກໂພສະນາການຈາກ Seattle Sutton’s Healthy Eating ຊິຄາໂກ
  ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ນອນບໍ່ຫຼັບເປັນປະຈຳກິນນ້ຳເຜີ້ງ 1 ບ່ວງກາເຟກ່ອນເຂົ້ານອນ 30 ນາທີ; ດ້ວຍເຫດຜົນ
  ທີ່ວ່ານ້ຳເຜີ້ງໃຫ້ຄວາມຫວານກັບຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດ “Insulin” ແລະ ລັ່ງ
  “Serotonin” ແຫ່ງຄວາມສຸກອອກມາໄດ້; ຈາກນັ້ນ “Serotonin” ຈະປ່ຽນຕົວເອງເປັນ “Melatonin”
  ຮໍໂມນທີ່ພາໃຫ້ຮູ້ສຶກຢາກນອນຫຼັບ.
 5. ບັນເທົາອາການພະຍາດພູມແພ້: ນໍ້າເຜີ້ງມີປະສິດທິພາບຄືກັບສານຕ້ານການອັກເສບ, ອີກທັງ ດຣ.
  Matthew Brennecke   ທ່ານໝໍແຫ່ງສະຖາບັນ Rocky Mountain wellness center ຍັງເປີດ
  ເຜີຍວ່າ: ໃນນ້ຳເຜີ້ງມີ “ອະນຸມູນ” ລະອອງເກສອນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ນຳຫຼາຍ, ເຊິ່ງເມື່ອຮ່າງກາຍພົບກັບ
  ສິ່ງນີ້ກໍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍລັ່ງສານ “ຮີສຕາມິນ” ໜ້ອຍ
  ລົງອາການຂອງພະຍາດພູມແພ້ຈຶ່ງບັນເທົາລົງໄດ້.
  8. ປິ່ນປົວ ແລະ ລ້າງຍາດແຜໄດ້: ດັ່ງທີ່ຮູ້ວ່າ: ໃນນ້ຳເຜີ້ງຄືກັບຢາຕ້ານການອັກເສບ ອີກທັ້ງຍັງມີຄຸນສົມ
  ບັດຄ້າຍ “Hydrogen Peroxide” ອ່ອນໆຈຶ່ງສາມາດນຳນ້ຳເຜີ້ງມາຮັກສາບາດແຜໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຢືນ
  ຢັ້ນຈາກການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ British journal of surgery ທີ່ບັນທຶກສະຖິຕິຂອງຄົນເຈັບ
  ມາຮັກສາບາດແຜດ້ວຍນ້ຳເຜີ້ງແລ້ວໄດ້ຜົນດີ; ວິທີປິ່ນປົວບາດແຜດ້ວຍນ້ຳເຜີ້ງໃຫ້ປະສົມນ້ຳເຜີ້ງ 1
  ສ່ວນຕໍ່ນ້ຳ 9 ສ່ວນເຂົ້າກັນ; ແລ້ວຈຶ່ງນຳມາລ້າງບາດແຜຕາມປົກກະຕິ.
 6. ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ: ນໍ້າເຜີ້ງສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໄດ້, ໂດຍ
  ສະເພາະປະເພດອາການຕິດເຊື້ອໃນກະເພາະອາຫານຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງພຽງແຕ່ດຶ່ມ
  ນ້ຳເຜີ້ງປະສົມນ້ຳອຸ່ນ 1 ຈອກ; ອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ເຈັບສຽບທ້ອງກໍຈະບັນເທົາລົງໄດ້.
 7. ເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ຮ່າງກາຍ: ນໍ້າເຜີ້ງພຽງ 1 ບ່ວງກໍມີປະລິມານ “Carbohydrate” ປະມານ 17
  ກຼາມ ເຊິ່ງກໍເປັນ “Carbohydrate” ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ“Glucose” ແລະ “Fructose” ຈາກທຳມະຊາດແທ້ໆ ດັ່ງນັ້ນຮ່າງກາຍຈຶ່ງສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າເສັ້ນເລືອດໄດ້ຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງ
  ງານດີຂຶ້ນຈາກອາການເມື່ອຍອ່ອນເພຍ.

ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

3 ວິທີຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ... ພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ ເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍສຳລັບໄວກາງຄົນ...
ນໍ້າເຕົ້າຮູ້ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຮ່າງກາຍ... ນໍ້າ​ເຕົ້າ​ຮູ້ເປັນ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ ​ແລະ ​ຍັງນິຍົມ​...
ປະໂຫຍດດີໆຈາກ “ໝາກອຶ” ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້... ໝາກອຶມີວິຕາມິນຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາໄດ້ຫຼາຍພະຍາ...
ບຳລຸງສະໝອງດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ... ຫາກທ່ານມັກດື່ມນໍ້າຊາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ; ການດື່ມນໍ້າຊານັ້ນຊ່ວ...
ນ້ຳໝາກໜອດ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໂດຍສະເພາະຕໍ່ຜູ້ເ... ນ້ຳໝາກໜອດ ເປັນນ້ຳໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊອກຫາກິນໄດ້ງ່າຍຢູ່ບ້ານເຮົ...
ໝາກໃສ່ ຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດເບົາຫວານ... ໝາກໃສ່ (Momordicacharantia) ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ໃຊ້ກັນມາຫຼາຍພັນປີໃ...
6 ວິທີໃນການດຶ່ມກາເຟເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບ... ປັດຈຸບັນການດື່ມກາເຟຖືວ່າ ນິຍົມດຶ່ມຫຼາຍຂຶ້ນຖ້າທຽບໃນເມື່ອກ່ອນ ...
ພະຍາດຕັບອັກເສບ – ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ... ໂດຍ:  ຮສຈ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ 1.ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ຕັບແມ່...

Comments

comments

Ooh Laos 600×100
Main menu