IMG_9045

AEC ມັນຈະເປັນໂອກາດ ໃນການໂຄສະນາ ສີໄມ້ລາຍມືຂອງລາວເຮົາໃນການຊື້-ຂາຍ.

ເລື່ອງຫັດຖະກຳເປັນເລື່ອງ ຂອງຄວາມລະອຽດອ່ອນ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສີໄມ້ລາຍມືຂອງແມ່ຍິງລາວຢ່າງແທ້ຈິງ ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊາດລາວທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າ ສະຫງ່າງາມໃນສັງຄົມລາວ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຄວາມເປັນມາຂອງ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ?

ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1984 ໂດຍແມ່ນສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວສົມທົບກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນແມ່ຍິງລາວຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາສິລະປະຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົນມາຮອດປີ 1996 ຈຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນຈາກສູນເຝິກອົບຮົມມາເປັນລັດວິຊາຫະກິດຝ້າຍລາວ ແລະ ຖຶືໄດ້ວ່າເປັນການເລີ່ມປັບປຸງໃໝ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດເອົາວຽກງານຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແມ່ຍິງລາວ ແລະ ລິງລາຍລາວທີ່ເປັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ມາຟື້ນຟູສີໄມ້ລາຍມື, ອະນຸຮັກ ແລະ ສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອການຕໍ່າຫູກທໍໄໝຂອງແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ.

ລັດວິສະຫະກິດຝ້າຍລາວໄດ້ເນັ້ນກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ຈຸດເດັ່ນແມ່ນຫຍັງແດ່?

ລັດວິສະຫະກິດຝ້າຍລາວໄດ້ເນັ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານຫັດຖະກຳຕໍາແຜ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແມ່ຍິງລາວ ແລະ ລວດລາຍລາວທີ່ເປັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ສະນັ້ນການຜະລິດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ພິເສດ ຍ້ອນວ່າການຜະລິດທີ່ຕິດພັນກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ສີໄມ້ລາຍມືຂອງແມ່ຍິງລາວ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄິດຢູ່ຕະຫຼອດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດແຜ່ນແພ ຕໍ່ມາກໍແປຮູບເປັນເຄື່ອງສຳເລັດຮູບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງນຸງເສື້ອຜ້າຍິງຊາຍ ຜ້າໄໝ ຜ້າຝ້າຍ ມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໂດຍສະເພາະແມ່ນກະເປົາ ແຟ້ມໃສ່ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາຜະລິດ ນອກນັ້ນຍັງມີເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ວັດວະດຸຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການຜະລິດ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາເຮັດດ້ວຍມືເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

AEC ຈະເປັນໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ແນວໃດ?

ເອອີຊີມັນຈະເປັນໂອກາດ ໃນການໂຄສະນາສືໄມ້ລາຍມືຂອງລາວເຮົາໃຫ້ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄື ສິ່ງທ້າທາຍສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນເລື່ອງລາຄາ ເພາະລາຄາຝ້າຍລາວຈະແພງກວ່າຝ້າຍຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຝ້າຍລາວຈະເນັ້ນເຖິງຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າ ນອກນັ້ນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດກໍຈະຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີການ “ກ໊ອບປີ້” ຜົນງານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິ້ນ ເພາະລາຄາສິ້ນລາວຈະແພງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທາງຝ້າຍລາວຈະຢຶດຖຶເອົາສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄຸນນະພາບ ການບໍລິການໃຫ້ດີ ຕາມຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ຄຸນນະພາບຕ້ອງເປັນໜຶ່ງ,ການບໍລິການຕ້ອງເປັນເລີດ”.

ຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າ AEC ຫຼື ແຜນພັດທະນາຂອງ ລັດວິສະຫະກິດຝ້າຍລາວ?

ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການໂຄສະນາຊອກຫາລູກຄ້າຕາມສື່ຕ່າງໆ ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີສາຂາຈຳໜ່າຍຢູ່ຕາມແຕ່ລະບ່ອນເຊັ່ນ: ຢູ່ແຂວງຄຳມວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຜນຂະຫາຍຕໍ່ໄປແມ່ນຈະຕັ້ງສາຂາຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ບໍ່ແກ້ວ, ອັດຕະປື ຍ້ອນເປັນແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນເພື່ອຂະຫຍາຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.


The AEC represents an opportunity for us to advertise Lao patterns

Handicrafts are a sensitive issue as they truly reflect the skills of Lao women and represent the Lao national identity and priceless Lao charm overseas.

Background of the Lao Cotton State Enterprise

The Lao Cotton State Enterprise was founded in 1984 by the Central Lao Women’s Union (LWU) in association with what was then the Ministry of Industry and Handicrafts. It was set up as a training center for women to learn to weave as a means of promoting and developing the weaving crafts of Lao women of all ethnicities. In 1996, it was transformed from a simple training center into the Lao Cotton State Enterprise and this led to new improvements with the unique weaving patterns of Lao women being clearly specified, being considered a part of the national culture, and such skills being revived and preserved and the weaving of silk by the multiethnic Lao women being promoted.

What does the Lao Cotton State Enterprise emphasize and what are its special features?

The Lao Cotton State Enterprise emphasizes the unique weaving crafts of Lao women and the patterns, which form part of our national culture. What we produce is therefore something special because our products are related to our culture and the skills of Lao women with new ideas constantly being thought up. For example, we might have simply been producing textiles but then we started to develop them into finished products, such as silk and cotton men’s apparel and accessories to be used at meetings, especially bags, purses, and folders in which to store documents. We also make souvenirs using the leftover materials from our other products. Importantly, the vast majority of our work is handmade.

What opportunities and challenges will the AEC bring?

The AEC is an opportunity for us to advertise our Lao crafts and make them famous and something not to be missed. The challenges mostly comprise pricing issues because Lao cotton is more expensive than cotton overseas. It is, however, of higher quality. It will also bring more business competition and copycat products. An example would be our traditional Lao skirts (sinh) because these are expensive in Laos but Lao cotton is unique and of high quality. We aim to provide good services in accordance with our motto “Quality must come first and services must be excellent”.

How are you preparing for the AEC and what development plans do you have in store?

We do our best with our products and will be advertising via various media. We currently have multiple branches in Khammouane province, Savannakhet, Champasak, Xayabouly, Luang Prabang, Vientiane province, and Vientiane Capital and hope to expand further with branches in Xiengkhouang, Bokeo, and Attapeu as these are areas of border trade so offer us the chance to expand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu