CEO Shot_1182

AEC ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວພວກເຮົາມີການປັບປ່ຽນ, ຄົນລາວໃນຍຸກ AEC ຈະເປັນຄົນເກັ່ງຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ.

ສະບາຍດີ ເພື່ອນໆ  ທີ່ຮັກແພງ ເປີດຄໍລໍາໃໝ່ນັບຖອຍຫຼັງກ້າວເຂົ້າສູ່ AEC ທາງວາລະສານໄດ້ຮັບກຽດສໍາພາດ ທ່ານ ກິດສະໜາ ວົງໄຊ ອໍານວຍການໃຫ່ຍບໍລິສັດເບຍລາວ ຈໍາກັດ , ທ່ານຈະມາໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການທີ່ ສປປລາວ ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AEC ໃນທ້າຍປີ 2015 ນີ້.

AEC ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍປີ 2015 ທ່ານເຫັນວ່າມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດລາວພວກເຮົາ?

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ: ທຸກໆຝ່າຍກໍໄດ້ມີການກະກຽມການດີພໍສົມຄວນ ພາກລັດຖະບານ ກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກະກຽມຫຼາຍຢ່າງໂດຍມີປະເທດສະມາຊິກເກົ່າໃນອາຊຽນເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ມີໂຄງການຈາກຕ່າງປະເທດ ອົງການສາກົນເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກໃໝ່ CLMV ໃນນີ້ລາວພວກເຮົາກໍມີການ ຕື່ນໂຕພໍສົມຄວນ.

ສໍາລັບໃນພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການກໍໃຫ້ມີການຕື່ນຕົວຫຼາຍ ບັນດາກິດຈະການໃຫຍ່ໆກໍມີການກະກຽມເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຕົນເອງ.

ສ່ວນໃນພາກປະຊາຊົນຍິ່ງມີການເວົ້າກັນຫຼາຍເຖິງຜົນໄດ້, ຜົນກະທົບຕ່າງໆນາໆ.

ໃນທັດສະນະຂ້າພະເຈົ້າເອງເຫັນວ່າ: AEC ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ເກີດມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວໂດຍສະ

ເພາະການກະກຽມຂອງບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆໃນສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການກະກຽມຖານການຜະລິດຢູ່ໃນລາວ, ການກະກຽມເພື່ອຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນລາວ ສະນັ້ນການຕື່ນຕົວຂອງພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຖິງວ່າມີການກະກຽມແຕ່ຍັງມີລັກສະນະຊ້າ, ຍັງເປັນທ່າຮັບຢູ່, ບໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍຊັດເຈນເພື່ອເປັນທ່າບຸກ.

ອີກຈຸດໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລັງເຫັນ ແນ່ນອນຜົນປະໂຫຍດຂອງ AEC ແມ່ນຈະມີຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 600 ລ້ານຄົນ, ຮ່ວມຜົນຜະລິດ ລວບລວມ GDP ຫຼາຍກວ່າ 2.300 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ບັນຫາຕັ້ງຂຶ້ນວ່າ: ເຮັດແນວໃດ ລາວພວກເຮົາຈະເຂົ້າຕະຫຼາດນັ້ນໄດ້, ເຮັດແນວໃດຕະຫຼາດນ້ອຍໆໃນລາວຈະສາມາດປົກປ້ອງໄດ້, ເຮັດແນວໃດຜູ້ປະກອບການຄົນລາວ ຈະຍາດໄດ້ຊຶ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນມະຫາສານດັ່ງກ່າວ?.

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກລັດຖະບານ ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງເຊັ່ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກຳ, ກະຊວງອື່ນໆໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ປະສານສົບທົບລະອຽດຕື່ມ ກັບພາກທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າບັນດາແຂວງ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອມາກຳນົດນຳກັນວ່າ: ຈະອອກແຮງຊ່ວຍພາກທຸລະກິດແນວໃດ? ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ການຊ່ວຍນີ້ບໍ່ແມ່ນປົກປ້ອງດ້ວຍລະບຽບການ, ບໍ່ແມ່ນປົກປ້ອງດ້ວຍກຳແພງພາສີ ແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າຜົນກະທົບຈະແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນຈະແກ້ ແລະ ກະກຽມມີຫຍັງແດ່?, ຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າແນວໃດໃຫ້ມີການປັບປຸງ ບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ?.

ຈະຊ່ວຍແນວໃດໃຫ້ເກີດມີການແຂ່ງຂັນແບບຍຸຕິທຳ ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມອັນດຽວກັນ ຫາກບໍ່ແມ່ນຊ່ວຍບາງກຸ່ມ, ຊ່ວຍບາງຄົນ ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງລວມຂອງພາກທຸລະກິດ ກໍຄືຜູ້ປະກອບການ.

ກ່ຽວກັບ AEC ໃນບ້ານເຮົາທ່ານຄິດວ່າຄວນເລັ່ງໃສ່ບັນຫາໃດເປັນພິເສດ?

ຜ່ານມາທາງພາກລັດຖະບານເອງກໍໄດ້ອອກແຮງຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທໍາ ທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແທ້.

ສະເພາະພາກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການເອງ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດອັນຮີບດ່ວນແມ່ນການປັບປຸງໂຕເອງເຊັ່ນ:

  • ເບິ່ງໂຄງສ້າງຄືນຂອງທຸລະກິດຕົນເອງ.
  • ຊອກຄູ່ຮ່ວມທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ.
  • ລົງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດ ຫຼື ການບໍລິການ.
  • ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ປັບປຸງສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

ມີແຕ່ຕົ້ນທຶນ,ຄຸນນະພາບ,ການບໍລິການ ທີ່ດີກວ່າຄູ່ແຂ່ງຈຶ່ງຈະຢູ່ລອດ ແລະ ຈະຍາດໄດ້ຜົນຂອງ AEC .

ໃນທັດສະນະຂອງທ່ານ AEC ຈະໃຫ້ຫຍັງແດ່ກັບຄົນລາວ?

AEC ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວພວກເຮົາປັບປ່ຽນວິທີຫາກິນ ຕ້ອງໄວ, ຕ້ອງດີ, ຕ້ອງເກັ່ງ ສະນັ້ນຄົນລາວມີຄວາມຮູ້ມີຄວາມສະຫຼາດ, ສະພາບການທີ່ຖືກບັງຄັບ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນວ່າ ຄົນລາວໃນຍຸກ AEC ຈະເປັນຄົນເກັ່ງຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຜົນກະທົບອັນຫຼີກບໍ່ໄດ້ແມ່ນຈະມີ ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໂດຍສະເພາະ SME ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ບໍ່ໄດ້, ລົ້ມລະລາຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ ກໍຈະມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນ, ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະ ກ້າວເດີນອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ , ໃນຍຸກແຫ່ງໂລກາພິວັດ, ໂລກແຫ່ງບໍ່ມີພົມແດນ ຈະສ້າງໃຫ້ຄົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຜູ້ໃດປັບໂຕໄວຈະຢູ່ລອດ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນວ່າ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກກະທົບແຮງພໍເທົ່າໃດເພາະຖານພວກເຮົາຍັງຕໍ່າ, ຕະຫຼາດພວກເຮົາຍັງນ້ອຍ, ສະນັ້ນຖ້າພາກລັດ ພາກທຸລະກິດມີການຕື່ນຕົວກວ່ານີ້ພວກເຮົາຈະໄດ້ນຳ AEC ຫຼາຍກວ່າໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວນານ. ເສດຖະກິດພວກເຮົາຈະເຕີບໂຕໄວ, ຄົນລາວພວກເຮົາຈະເກັ່ງຂຶ້ນ, ທຸລະກິດຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນໄດ້.

The AEC will force Lao people to adapt. Lao people of the AEC era will be better and faster at what they do

Greetings cherished readers! We are opening a new column “Counting the Days to the AEC”.

In this issue of Target magazine, we have been granted the honor of interview with Beerlao Co., Ltd. Managing Director Mr. Kitsana Vongxay, who has shared his thoughts with us on the entry of the Lao PDR to the ASEAN Economic Community (AEC) at the end of 2015.

The AEC will be coming into effect at the end of 2015. What do you think this will mean for us here in Laos?

I believe that everyone is preparing themselves relatively well. The government is spreading information about it and preparing all sorts of things with the assistance of older ASEAN members and projects from other countries and international organizations aimed at assisting the newer Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam (CMLV) members. So we in Laos are all ready and waiting for it to come.

The business sector is eagerly awaiting its arrival and large businesses are making preparations and expanding their operations. The public is talking more and more of the benefits it will bring and the impacts it will have. In my opinion, the AEC already happened years ago in all the preparations that have been being made by large international and regional companies. Preparations have been taking place in the Lao production base and also for the distribution of their goods in Laos. Therefore, despite the preparations that have been being made by the State and private sector, these have been taking place slowly, we have been on the receiving end, and no clear policies for action have yet been put in place.

Another thing I feel is that although the AEC will bring the benefit of having a market of over 600 million people with a total GDP of over 2,300 billion dollars, how will we in Laos access that market, how will we be able to protect our small domestic market, and how will Lao businesspeople compete and take advantage of this tremendous benefit?

I would like to call upon those sectors of the government which are responsible for or directly related to this issue, such as the Ministry of Industry and Commerce, the Ministry of Agriculture, and other ministries associated with the economy, to coordinate in more detail with the private sector through the Lao National Chamber of Commerce and Industry, the Provincial Chambers of Commerce and Industry, and other business associations to specify what can be done to help the business sector so that we may survive this and come out strong. This help could protect us using regulations rather than tariff walls and help people realize the impact the AEC will have, what needs to be done, what preparations need to be made, and which regulations are inconsistent.

We have to consider what we can do to bring about fair competition when we are all operating in the same environment. Even if there are certain groups and people we do not help, we do have to take an overall look at the business sector and businesspeople.

With respect to the AEC, what issues do you think we should focus on most in our country?

The government has thus far gone to great efforts but these have yet to result in anything concrete which can truly stimulate business units. The areas most urgently in need of attention and improvement are as follows:

  • Businesses need to review their internal structures.
  • Strategic partners need to be sought.
  • Investment needs to take place into expanding our production and service bases.
  • Modern tools need to be applied to improve the functionality and quality of our goods and services.

Only more capital, higher quality, and better services than our competitors can ensure our survival and yield benefits from the AEC.

In your opinion, what will the AEC be able to give to Lao people?

The AEC will help Lao people adapt their livelihoods and we will have to be fast, effective, and good at what we do. Lao people therefore need to have knowledge and acumen and must be forced into this. I am confident that in the era of the AEC, Lao people will get better and faster at what they do. We have to accept the unavoidable impacts which are to come to pass and large numbers of businesspeople and businesses, especially SMEs, are not going to be able to get through this and will go bankrupt but on the positive side, many new businesses will sprout up, many will improve, and many will expand internationally. In this new world of borderless globalization, people will get stronger – those who can adapt fast will survive and succeed.

I remain confident that the Lao PDR will not suffer such a heavy impact due to our production and service bases being low or our market being small. Therefore, if the State and business sectors can grow more active than this with the respect to the AEC in the mid- to distant future, our economy will grow rapidly, Lao people will become better at what they do, and businesses will grow stronger and become able to compete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu