TargeT_FaceB_P14-06-4-01

900 ກວ່າຄອບຄົວ ຈະມີນໍ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດ

ຊາວກະສິກອນຫລາຍກວ່າ 900 ຄອບຄົວ ຂອງ 08 ບ້ານໃນເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຊົນລະປະທານຫ້ວຍທ່າຮາວ ເມື່ອຮອດປີ 2018 ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄາດວ່າໝາຍໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ທ່ານນາງ ເພັດສະຫມອນ ເພັງສະຫວັດ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມກວດກາຄວາມຄືບຫນ້າຄັ້ງທີ່ 3 ໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ໂຄງການຊົນລະປະທານຫ້ວຍທ່າຮາວ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດ ເພັດຖາວອນກໍ່ສ້າງເຄຫາ, ຂົວ-ທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ; ປັດຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວເກືອບ 30 ເປີເຊັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2014.

ທ່ານນາງ ເພັດສະຫມອນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໂຄງການນີ້ແມ່ນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກລັດຖະບານມູນຄ່າ 300 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຈະສະຫນອງນໍ້າປະມານ 1.700 ເຮັກຕາໃນລະດູຝົນ ແລະ 700 ເຮັກຕາໃນລະດູແລ້ງ ໃຫ້ແກ່ 08 ບ້ານ ເຊິ່ງເປັນເຂດຂາດແຄນຂອງນໍ້າສໍາລັບເຮັດຜະລິດກະສິກໍາ, ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນລະດູແລ້ງ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ. ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຕ້ານແຫ້ງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.

ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ ພວມສຸມໃສ່ ໜ້າວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ຫົວງານສໍາເລັດເກັບນໍ້າ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ເກັບນໍ້າປະມານ 600 ເຮັກຕາ ແລະ ຊັບຊ່າວນາໃໝ່ ປະຊາຊົນປະມານ 160 ເຮັກຕາ ປັດຈຸ ບັນສໍາເລັດແລ້ວ 20 ເຮັກຕາ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຊັກຊ້າກວ່າແຜນການເລັກນ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກຫົວງານສໍາລັບເກັບນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ລະເບີດຫີນ ແຕ່ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ທາງບໍລິສັດຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ.

ທ່ານ ຄໍາລຸຍ ເນັດຕິວົງ, ຫົວໜ້າກະສິກໍາແຂວງ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດນີ້. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນແຂວງທົ່ງພຽງທີ່ຜະລິດເຂົ້າແຕ່ແຫ້ງແລ້ງ ໃນລະດູຝົນປີນີ້, ແຂວງວາງເປົ້າໝາຍປູກເຂົ້ານາປີຫລາຍກ່ວາ 220.000 ເຮັກຕາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu