14215777_1202048413202325_325490022_o

9 ສັນຍານອັນຕະລາຍ ພະຍາດໜິ້ວ

ພະຍາດໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ປັດຈຸບັນຄົນທຸກຊ່ວງອາຍຸບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນສູງອາຍຸຫຼືຄົນໄວກາງຄົນກໍ່ລ້ວນແຕ່ເລີ່ມເປັນພະຍາດໜິ້ວກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນເມື່ອກ່ອນຖ້າຫາກເວົ້າເຖິງຄົນສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍເຂົ້າໃຈວ່າພະຍາດ “ໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ” ເປັນຢ່າງໃດ? ເປັນຍ້ອນສາເຫດໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ໃນມື້ນີ້ທາງເວັບໄຊ້ Target ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພະຍາດໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັັງເອົາໄວ້ໃຫ້ທຸກໆທ່ານລອງສັງເກດຕົນເອງຫຼືຄົນໃນຄອບຄົວເບິ່ງເດີ້.

ສັນຍານອັນຕະລາຍສາມາດສັງເກດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ເຈັບທ້ອງບໍລິເວນບັກແອວຫຼືທ້ອງນ້ອຍຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງພຽງຂ້າງດຽວ.
  2. ເຈັບແບບບິດໆ ເກັງໆ ເປັນໄລຍະໆ
  3. ໄລຍະເວລາປວດອາດປວດເປັນຊົ່ວໂມງ ຫຼືອາດຈະເຈັບປວດຈົນເປັນມື້ກໍ່ຍັງບໍ່ເຊົາ
  4. ອາການເຈັບປວດຈາກບັກແອວລາມໄປຮອດອະໄວຍະວະເພດ
  5. ຮູ້ສຶກວິນຫົວປວດຮາກ
  6. ຈະມີອາການແບບນີ້ເລື້ອຍໆເປັນໄລຍະສັ້ນໆ ແຕ່ຈະບໍ່ຫາຍຂາດ
  7. ຫາກມີກ້ອນໜິ້ວຫຼາຍກ້ອນຫຼືກ້ອນໜິ້ວມີຂະໜາດນ້ອຍ ອາດຈະສັງເກດເຫັນກ້ອນໜິ້ວນ້ອຍໆອອກມາເວລາຍ່ຽວ
  8. ບີບບໍລິເວນທີ່ປວດແລ້ວຈະຮູ້ສຶກເຈັບຫຼືບາງເທື່ອກັບຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍສະບາຍຂິຶ້ນ
  9. ຫາກມີອາການໜັກອາດຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງ ແລະ ມີໄຂ້ຂຶ້ນສູງ.

ຫາກເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າອາການເຈັບທ້ອງເລື້ອຍໆ ຫຼືເຈັບແຮງເຖິງຂັ້ນບໍ່ໄຫວກິນຍາກໍ່ຍັງບໍ່ຫາຍຂາດ ກໍ່ຄວນປຶກສາແພດທັນທີ ເພາະກ້ອນໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ໄປອຸດຕັນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຈົນເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະນັ້ນໆ ຖືກລົບກວນການເຮັດວຽກຈົນເຮັດໃຫ້ອັກເສບເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ໝໍຊາວບ້ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu