14672824_1246301022110397_1110603856_o

9 ວິທີເພີ່ມພະລັງທາງເພດ ຜູ້ຊາຍທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງນີ້ຄວນຮູ້!

  • ນອນໃຫ້ພຽງພໍ ການນອນບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພ່ຍ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ມີພາລະກໍາລັງ ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແຕ່ກັບການເລືອກກິນອາຫານທີ່ດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ຄ່ອຍໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍເທົ່າທີ່ຄວນ.
  • ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ໂປຼຕີນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພະລັງບໍ່ວ່າຈະເປັນໂປຼຕີນຈາກຊີ້ນສັດ, ໄຂ່, ປາ ກໍສາມາດໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນດີເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ແລະ ອະໂວຄາໂດ ເພາະອາຫານຈຳພວກນີ້ໄດ້ຮັບການແນະນຳວ່າ ເປັນອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີພະລັງແກ່ຮ່າງກາຍ.
  • ຜ່ອນຄາຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດເປັນສາເຫດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຊື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ ຄວາມຕຶງຄຽດສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຮໍໂມນ.
  • ເບິ່ງກິລາ ການເບິ່ງກິລາຊ່ວຍກະຕຸ້ນຮໍໂມນໄດ້ດີ.
  • ອອກກຳລັງກາຍ ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນດີ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພຶງພໍໃຈໃນການມີເພດສຳພັນ ການອອກກຳລັງກາຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຫຼັ່ງສານເອັນໂດຟິນ ເຊິ່ງເປັນສານແຫ່ງຄວາມສຸກ ເພີ່ມພະລັງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາລົມດີ.
  • ຟັງເພງທີ່ເໝາະສົມ ເພາະເພງເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ແກ່ການມີເຊັກສ໌ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  • ກິນໝາກໄມ້ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຜົາຜານ ແລະ ດູດຊຶມອາຫານຂອງຮ່າງກາຍ ຖ້າລະບົບຮ່າງກາຍດີຮ່າງກາຍກໍຈະສາມາດຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່.
  • ກິນສະໝູນໄພ ສະໝູນໄພບາງຢ່າງກໍສາມາດເພີ່ມພະລັງທາງເພດໄດ້ແທ້.
  • ລອງປຶກສາແພດ ບັນຫາເລື່ອງບໍ່ມີອາລົມທາງເພດໃນຫຼາຍໆຄົນເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ ເບົາຫວານ ຫຼື ລະດັບຮໍໂມນເພດຊາຍຕ່ຳ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທາງເພດ ການປຶກສາແພດກໍເປັນແນວທາງໃນການຮັກສາ ແລະ ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ທີ່ມາຈາກ: www.askmen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu