13728291_1159531334120700_1699508589_o

5 ອາຫານບຳລຸງສະໝອງ ຊ່ວຍເພິ່ມຄວາມຈື່ຈຳ

ສະໝອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮົາໃຊ້ວຽກງານໜັກເປັນປະຈຳທຸກໆມື້ ຖ້າມື້ໜຶ່ງສະໝອງເຮົາເກີດຜິດປົກກະຕິຂຶ້ນມາ ແນ່ນອນມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາກໍ່ຄວນບຳລຸງສະໝອງໃຫ້ດີຢູ່ຕະຫຼອດໂດຍ 5 ສຸດຍອດອາຫານເພື່ອບຳລຸງສະໝອງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ໄຂ່

ໃນທຸກໆບ້ານເຊື່ອວ່າຕ້ອງມີໄຂ່ຕິດໄວ້ເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດເຮັດອາຫານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເພາະໃນໄຂ່ຈະມີສານຊ່ວຍໃນການພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ດັ່ງນັ້ນຢ່າລືມກິນໄຂ່ໃຫ້ໄດ້ມື້ລະ 2 ໜ່ວຍ ແຕ່ຖ້າໃຜທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງນ້ຳໜັກກໍ່ໃຫ້ຫຼຸດໄຂ່ແດງລົງ

  1. ປາ

ກິນປາຫຼາຍໆ ຈະໄດ້ສະຫຼາດ ຄຳເວົ້ານີ້ເຄີຍໄດ້ຍິນມາແຕ່ນ້ອຍໆ ບອກເລີຍວ່າມັນເປັນຄວາມຈິງ ເຮົາຄວນກິນປາທີ່ມາຈາກທະເລນ້ຳເລິກເຊັ່ນ: ປາແຊວມ່ອນ, ປາທູນ່າ ຫຼື ປາທູ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2-3 ເທື່ອ ເພາະໃນປານ້ຳເລິກນີ້ມີກົດໄຂມັນແລະໂອເມກ້າ 3 ເຊິ່ງຊ່ວຍບຳລຸງເຊວສະໝອງຂອງເຮົາໃຫ້ແຂງແຮງ ປາມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ຄວນກິນຫຼາຍໆຊະນິດປົນກັນໄປເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນສານພິດທີ່ຢູ່ໃນປາໄດ້

  1. ປະເພດຖົ່ວ

ໃນຖົ່ວມີໄຂມັນດີ ໂປຼຕີນຫຼາຍ ໄຟເບີສູງ ແຖມຍັງມີວິຕາມິນອີ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນລະບົບຄວາມຄິດ ຄວາມຈຳ ແລະ ວິຕາມິນບີ 1 ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງໃຫ້ສະໝອງຂອງເຮົາແຂງແຮງດີ

  1. ໝາກໄມ້ຕະກູນເບີຣີ່

ການກິນໝາກໄມ້ຕະກູນເບີຣີ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສະຕຼໍເບີລີ, ບູຣເບີລີ, ແບຼກເບີລີ… ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສົດຊື່ນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບສະໝອງຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ມີລະບົບໄອຄິວ ແລະ ຂະບວນການຄວາມຄິດດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ະບົບໝູນວຽນເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງໄດ້ດີ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດຸນຂອງເລືອດອີກດ້ວຍ

  1. ຊ໋ອກໂກແລ໋ດ

ຊ໋ອກໂກແລ໋ດນອກຈາກຈະແຊບແລ້ວ ຍັງມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໝູນ ວຽນເລືອດດີຂຶ້ນ  ແຖມຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສະໝອງໃຫ້ເຮັດວຽກດີ ແຕ່ກໍ່ຢ່າກິນຫຼາຍຈົນເກີນຄວນ ເພາະໃນຊ໋ອກໂກແລ໋ດມີຄໍເລດຕຼໍລໍທີ່ສູງເຊັ່ນກັນ ຄວນກິນໃຫ້ພໍປະມານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ສະໝອງຂອງເຮົາຖ້າເຮົາບໍ່ເບີ່ງແຍງເອງ ກໍ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເບີ່ງແຍງໃຫ້ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອສະໝອງທີ່ດີ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ຄວນກິນອາຫານບຳລຸງສະໝອງຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຂໍ໊ມູນຈາກ: bodycare

ໂດຍ:ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu