13898262_1171860176221149_872585703_o

5 ມະເຮັງຮ້າຍທຳລາຍຊີວິດຜູ້ຊາຍ

ພະຍາດມະເຮັງທີ່ຕິດອັນດັບອັດຕາການຕາຍສູງທົ່ວໂລກ ເພາະພຶດຕິກຳຕ່າງໆທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງທ່ານສຸພາບບຸລຸດທັງໃນຮູບແບບຮູ້ໂຕ ແລະ ບໍ່ຮູ້ໂຕເຊັ່ນ: ການສູບຢາ, ດື່ມແອວກໍຮໍ, ຕຸ້ຍມີພຸງ, ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ, ພາວະຄວາມຄຽດ ແລະ ນອກເດິກ ເຊິ່ງລ້ວນເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ພະຍາດມະເຮັງປອດ: ຖືເປັນສາເຫດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງການຕາຍຂອງຜູ້ຊາຍທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງສາເຫດຫຼັກຂອງການເກີດພະຍາດດັ່ງກ່າວມາຈາກການສູບຢາ 85% ເກີດມາຈາກສານພິດທີ່ຢູ່ໃນຢາສູບ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ສູບເປັນເວລາດົນຈະມີອາການໄອ ບາງເທື່ອໄອມີເລືອດປົນ ຫາຍໃຈແຮງ ຮູ້ສຶກເຈັບໜ້າເອິກ ເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ຫາຍໃຈຝືດ ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງຜິດປົກກະຕິ ມີໄຂ້ຊຳເຮື້ອ ອາດເປັນສາເຫດມາຈາກມະເຮັງປອດໄດ້, ຖ້າທ່ານກວດເຫັນມະເຮັງປອດໃນໄລຍະທຳອິດກໍ່ຢ່າຟ້າວເສຍກຳລັງໃຈ ເພາະສາມາດຮັກສາໃຫ້ເຊົາຂາດໄດ້.
  • ມະເຮັງອັນທະ: ອັດຕາການຕາຍຂອງມະເຮັງອັນທະຖືເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກມະເຮັງປອດ ເຊີ່ງມັກເກີດກັບຜູ້ຊາຍໄວ 50 ປີຂຶ້ນໄປ, ອາການໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຈະມີອາການບວມບໍລິເວນອັນທະ, ເວລາຍ່ຽວມີເລືອດປົນ ແລະ ອະສຸຈິມີເລືອດປົນ ສະນັ້ນຈື່ງແນະນຳໃຫ້ຊາຍອາຍຸລະຫວ່າງ 45-50 ປີ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດການເປັນມະເຮັງທາງກຳມະພັນເພື່ອກວດຮ່າງກາຍ.
  • ມະເຮັງລຳໃສ້ໃຫ່ຍ: ເປັນພະຍາດທີ່ຖືກກວດເຫັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນໃນຜູ້ຊາຍ ຈະພົບໃນລະຫວ່າງອາຍຸ 50 ປີຂື້ນໄປ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອັດຕາສ່ຽງທີ່ສຸດແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີປະຫວັດຄົນໃນຄອບຄົວເຄີຍເປັນມາກ່ອນ (ກຳມະພັນ) ເຖິງ 2/3 ຂອງປະຊາກອນປົກກະຕິ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ 80% ຂອງຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງລຳໃສ້ໃຫ່ຍແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ໃສ່ໃຈໃນການດຳລົງຊີວິດເຊັ່ນອາຫານການກິນຄື: ກິນອາຫານມັນ, ກິນຣົດຊາດຈັດເກີນໄປ, ບໍ່ມັກກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້, ກິນອາຫານທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ, ພາວະໂລກອ້ວນ, ສູບຢາ ແລະ ກິນແອວກໍຮໍຢ່າງໜັກ ຈື່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເປັນມະເຮັງລຳໃສ້ໃຫ່ຍໄດ້.
  • ພະຍາດຕັບ: ເປັນອີກພະຍາດໜື່ງທີ່ເປັນຫຼາຍໃນຜູ້ຊາຍ ແຕ່ກ່ອນເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນວ່າກິນເຫຼົ້າຫຼາຍໆຈະເປັນຕັບແຂງ ເນື່ອງຈາກມະເຮັງຕັບປຽບຄືກັບໄພຮ້າຍ ການເຝົ້າລະວັງຈຶ່ງເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະເປັນມະເຮັງຕັບ ຜູ້ທີ່ເປັນໄວຣັດຕັບອັບເສບບີ ອາຍຸລະຫວ່າງ 40 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີອາການຕັບແຂງຄວນຈະຕ້ອງກວດຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 6 ເດືອນ, ສຳຫຼັບອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງຕັບຈະຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ, ເບື່ອອາຫານ, ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ, ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ອາການທີ່ເດັ່ນຊັດກໍຄື: ປວດສີຂ້າງດ້ານຂວາ ໂດຍອາດຈະຮູ້ສຶກປວດໄປໝົດທາງດ້ານຂວາຫຼືລຳໂຕຂ້າງຂວາ ແລະ ອາດຄຳເຫັນເປັນກ້ອນທີ່ບໍລິເວນລຳໂຕ.
  • ມະເຮັງຫົວແລະລຳຄໍ (Head & Neck Cancer): ໝາຍເຖິງມະເຮັງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ທາງເດີນອາຫານສ່ວນຕົ້ນ ໂດຍຕຳແໜ່ງທີ່ມັກເກີດເປັນມະເຮັງໄດ້ແກ່ ຊ່ອງປາກ ໂຜ້ງດັງ ກ່ອງສຽງ ຕ່ອມໄທຣອຍ ແລະ ຕ່ອມນ້ຳລາຍ…ສາເຫດຂອງມະເຮັງຫົວ ແລະ ລຳຄໍ ນີ້ເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ທາງສາທາລະນະສຸກລະດັບໂລກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເພາະໃນແຕ່ລະປີມີຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງດັ່ງກ່າວເຖິງ 540,000 ຄົນ, ເຊີ່ງກຸ່ມຄົນທີ່ມີພຶດຕິກຳສ່ຽງແມ່ນມັກກິນເຫຼົ້າ-ສູບຢາ ຫຼື ເປັນທາງກຳມະພັນນັ້ນເອງ, ສຳລັບອາການແມ່ນຈະມີນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງໄວຢ່າງຜິດປົກກະຕິ, ມີອາການເຈັບບໍລິເວນໂຜ້ງດັງ, ຫາຍໃຈລຳບາກ ແລະ ອາດມີເລືອດອອກທາງປາກແລະດັງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Smart-SME-Channel

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu