nr-page-01

“Spielberg” ຮ່ວມມືກັບ “Jack Ma” ລົງທຶນສ້າງຮູບເງົາ

ບໍລິສັດ Alibaba Pictures Group ຂອງ“ແຈ໊ດມ່າ”Jack Maໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມທຶນສ້າງຮູບເງົາກັບບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ Amblin Partners ຂອງ Steven Spielberg, ບໍລິສັດ Participant Media, ບໍລິສັດ Reliance Entertainmentແລະ ບໍລິສັດ Entertainment One ເພື່ອຂະຫຍາຍວົງການຮູບເງົາໃຫ້ກ້ວາງຕື່ມ

ຍ້ອນວ່າໃນຕອນນີ້ Alibaba ຈະໄດ້ເປີດຕະຫຼາດໃນລະດັບໂລກ ພ້ອມຍັງຈະໄດ້ຖືຫຸ້ນໃນບໍລິສັດ Amblin ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊົມຮູບເງົາທັງໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ອາລີບາບາ ຈະສ້າງບັນຍາກາດທີ່ ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງຜູ້ມັກຊົມຮູບເງົາເປັນຮ້ອຍລ້ານຄົນໃນປະເທດຈີນ.

ບໍລິສັດ Alibaba Pictures Groupເປັນບໍລິສັດ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນຮອງກົງ ເຮັດທຸລະກິດດ້ານຮູບເງົາ ໂດຍໄດ້ເລີມຮ່ວມທຶນໃນການສ້າງຮູບເງົາ ຮໍລີວູດ ເຊັ່ນ: ເລື່ອງ “ມິດຊັ້ນອິນໂພດຊີໂບ 5 ປະຕີບັດການອໍາພາງ (Mission Impossible– Rogue Nation)”, ຮູບເງົາເລື່ອງ: “ຂ້າມຂອບຈັກກະສານ (Star Trek Beyond)”, ຮູບເງົາເລື່ອງ: “ເຕົ່ານິນຈາ 2 ຈາກເງົາສູ່ຮີໂລ (Teenage Mutant Ninja Turtles : Out of the Shadows)”ແລະ ຮູບເງົາເລື່ອງ: “ຍັກໃຫຍ່ຫົວໃນງາມ (The BFG)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu