01-01

“ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງສານແຫ່ງ ສປປ ລາວ”

“ໂອ້ຍທຸກວັນນີ້ພະຍາຍາມບໍ່ຢາກໃຫ້ມີເລື່ອງມີຄວາມຂັດແຍ່ງອັນໃດເລີຍເພາະວ່າຖານະຄອບຄົວບໍ່ສົມບູນ ມີລາຍໄດ້ບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄະດີຄວາມນີ້ ມີໝູ່ຮັກແພງຄົນໜຶ່ງໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄະດີຄວາມມາໄດ້ 10 ກ່ວາປີແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດ ພ້ອມກັນນັ້ນເຂົາກໍໄດ້ຂາຍດິນສວນໄປແລ້ວສອງຕອນ”

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະຫຼຸບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຕີລາຄາໄດ້ວ່າ: ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງສານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ໃດມີເງິນແມ່ນຜູ້ນັ້ນຈະຕ້ອງຊະນະຄະດີຄວາມ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.  ຍ້ອນແນວນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຂຽນບົດຄວາມເລື່ອງ “ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງສານແຫ່ງ ສປປ ລາວ” ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ພິຈາລະນາ.(ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 119 ເດືອນ ມິຖຸນາ   ຕາມເອັມພອຍມາກ ທຸກສາຂາ)

ຂຽນໂດຍ ພິວາດ ວໍຣະຈັກ ທະນາຍຄວາມ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu