target pic-01

ໝາກໃສ່ ຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດເບົາຫວານ

ໝາກໃສ່ (Momordicacharantia) ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ໃຊ້ກັນມາຫຼາຍພັນປີໃນຂົງເຂດອາຊີ, ອາຟຣິກກາ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນ, ໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດຕັບ, ບັນເທົາອາການພະຍາດນິ້ວມື, ນິ້ວຕີນບວມ ແລະ ພະຍາດຂໍ້ອັກເສບ, ໃຊ້ໃບໝາກໃສ່ ຕົ້ມ ຫຼື ຄ້ຽວ ສາມາດຫຼຸດອາການເປັນໄຂ້, ຮາກຂອງໝາກໃສ່ຍັງສາມາດແກ້ເລືອດເປັນພິດ ແລະ ພະຍາດຕັບ.  ໃນໝາກໃສ່ມີສານຫຼາຍຊະນິດທີ່ຕ້ານເບົາຫວານ ແລະ ມີຫຼາຍກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ານ ພະຍາດເບົາຫວານເຊັ່ນ: ຊ່ວຍເພີ່ມການໄຫຼຫຼັ່ງ“ອິນຊູລິນ” (insulin) ຈາກຕັບອ່ອນ, ຫຼຸດການສ້າງນ້ຳຕານຈາກຕັບ, ເພີ່ມການເຜົາຜານນ້ຳຕານ, ເພີ່ມຄວາມໄວຕໍ່ “ອິນຊູລິນ”, ເພີ່ມຄວາມທົນຕໍ່ “ກລູໂຄສ”
(glucose tolerance). ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງການໄຫຼຫຼັ່ງ “ກລູໂຄສ” ໃນລຳໄສ້ນ້ອຍ ແລະ ຢຸດຢັ້ງ “ເອນໄຊກລູໂຄໄຊເດສ” (enzymegluco seoxidase). ພ້ອມນີ້, ຍັງມີລາຍງານວ່າ: ໝາກໃສ່ ຍັງສາມາດຢຸດຢັ້ງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ການເກີດຕໍ້ແກ້ວຕາ, ການເສື່ອມຂອງເສັ້ນປະສາດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການທີ່ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງເປັນເວລາດົນນານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ປົກກະຕິ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງແພດໃນຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ
ຊະນິດບໍ່ເພິ່ງ “ອິນຊູລິນ” (8 ຄົນ) ພົບວ່າ: ຄົນເຈັບທົນຕໍ່ “ກລູໂຄສ” ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຖີ່ຂອງການຖ່າຍເບົາ ຈຶ່ງຂໍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານບໍລິໂພກໝາກໃສ່ເປັນອາຫານ ຫຼື ໃນຮູບແບບຄັ້ນເປັນນໍ້າເພື່ອເປັນອາຫານເສີມຊ່ວຍຮັກສາລະດັບຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ ຢຸດຢັ້ງອາການຕ່າງໆທີ່ເປັນຜົນເສຍຈາກພະຍາດເບົາຫວານທີ່ເປັນມາຫຼາຍປີ.

ໝາກໃສ່ (ສີຂຽວ) ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານເພາະມີ “ວີຕາມິນເອ” (2,924 IU) “ໄນອະຊິນ”(Niacin) (190 ມກ/100 ກ) ແລະ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ. ວິທີຄັ້ນເອົານໍ້າຈາກໝາກໃສ່, ຂະໜາດທີ່ໃຊ້ຕໍ່ມື້ໝາກສົດ 100 ກຼາມ ນໍາມາຜ່າເຄິ່ງໃຊ້ບ່ວງກາເຟຂູດໄສ້ໃນ ແລະ ເມັດອອກ, ຊອຍເປັນຕ່ອນຂະໜາດກວ້າງ 1 ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ໃນເຄື່ອງປັ່ນ ແຍກເປືອກຈະໄດ້ນ້ຳມະຣະປະມານ 40 ມິນລີລິດ; ດື່ມພາຍຫຼັງກິນອາຫານເຊົ້າ-ແລງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu