TargeT_FaceB_P05-01

ໜານຈິງເລີ່ມຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟໄປເອີຣົບ

ອີງຕາມຂ່າວສານ Xinhua ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຖ້ຽວປະຖົມມະເລິກເດີນທາງອອກຈາກ Nanjing ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສປ ຈີນ ມົນທົນ Jiangsu ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2016 ແລະ ຈະໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ Moscow  ພາຍໃນ 15 ມື້.

ປະເພດສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ໂຄມໄຟ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານ ເອເລັກໂຕຼນິກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ອາໄຫຼ່ລົດໃຫ່ຍ….

ຫຼັງຈາກການຂົນສົ່ງເທື່ອທຳອິດສຳເລັດຜົນ ທາງ Nanjing ແລະ Moscow  ໄດ້ມີກໍານົດດໍາເນີນການຂົນສົ່ງທຸກໆ 2 ອາທິດ.

ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟຟ້ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດ ຣັດເຊຍແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu