TargeT_FaceB_13-06-2-01

ໄອເອັມເອັຟ ແນະນຳຈີນເລັ່ງຈັດການໜີ້ພາກເອກະຊົນ

ທ່ານ ເດວິດ ລິບຕັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ໄດ້ອອກມາເຕືອນຈີນໃຫ້ຮີບຮ້ອນຈັດການກັບໜີ້ພາກເອກະຊົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະນີ້ ໂດຍລະບຸວ່າ: ຖ້າຫາກບໍ່ຟ້າວຈັດການໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຈີນອາດຈະພົບກັບຄວາມສ່ຽງສູງລະຫວ່າງທີ່ຈີນກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນຜ່ານທາງເສດຖະກິດ ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ເພິີ່ງພາການສົ່ງອອກເປັນຫຼັກ ໄປເປັນການກະຕຸ້ນການອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ ເສີ້ນເຈີ້ນຂອງຈີນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ໜີ້ພາກເອກະຊົນຂອງຈີນຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີທ່ວງທ່າຈະສູງຂຶ້ນອີກ. ຈີນຈະຕ້ອງເລັ່ງຈັດການບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄວ້ ຕາມທີ່ເຄີຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າ ຈະປະຕິຮູບເສດຖະກິດແບບຈິງຈັງ. IMF ລະບຸວ່າ: ເງິນກູ້ພາກເອກະຊົນໃນທະນາຄານ 1,3 ລ້ານລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂອງຈີນນັ້ນ ເປັນເງິນກູ້ຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີເງິນພໍທີ່ຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍ ເຊິ່ງຫາກບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂາດທຶນເປັນຈຳນວນເງິນເທົ່າກັບ 7% ຂອງ GDP. ດ້ານນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າ: ໜີ້ພາກເອກະຊົນຂອງຈີນຈະສູງຂຶ້ນເຖິງລະດັບ 160% ຂອງ GDP ເຊິ່ງເປັນລະດັບໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu