target_faceb_p04-01

ໄອເອັມເອັຟ ເຕືອນທະນາຄານເອີຣົບ

ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ IMF ເຕືອນວ່າ: ທະນາຄານກາງເອີຣົບ ຈຳເປັນຕ້ອງກະຕຸ້ນດ້ວຍການເພີ້ມຊັບສິນທີ່ບໍ່ແມ່ນໜີ້ເສຍ ແລະ ຕ້ອງລົງມືເຮັດຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍລະບຸວ່າ: ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຈະເປັນໄພຕໍ່ຄວາມອ່ອນນ້ອຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼຸດຕໍ່າລົງ.

ຫຼ້າສຸດ IMF ກ່າວວ່າ: ກໍາໄລທີ່ຫຼຸດລົງໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ, ການເຕີບໂຕຊ້າຂອງເສດຖະກິດ ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບທະນາຄານກາງເອີຣົບ, ທໍາລາຍຄວາມສາມາດການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ, ການກອບກູ້ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ຫຼຸດລົງໄປ. ລາຍງານຍັງກ່າວອີກວ່າ: ໜ່ວຍງານທີ່ຄຸ້ມຄອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍລະບົບລົ້ມລະລາຍນັ້ນ ກໍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດຍຶດອະສັງຫາລິມະຊັບໃນຊັບສິນທີ່ເປັນໜີ້ເສຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ຄວາມອ່ອນນ້ອຍຂອງທະນາຄານ ຈຳເປັນຕ້ອງລວມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຕ້ອງປັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຫຼຸດລົງມາ. ນອກຈາກໃນເອີຣົບແລ້ວ IMF ຍັງພົບຄວາມສ່ຽງເສລີພາບທາງການເງິນທົ່ວໂລກ ທີ່ຫຼຸດລົງຕັ້ງແຕ່ລາຍງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນເດືອນເມສາ ການກອບກູ້ລາຄາສິນຄ້າມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຕະຫຼາດໃໝ່ ລວມເຖິງຄວາມກັງວົນຂອງເສດຖະກິດຈີນທີ່ບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu