TargeT_FaceB_P.07jpg-01

ໄອເອັມເອຟ ຮຽກຮ້ອງ G20 ໃຊ້ນະໂຍບາຍເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ

ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຸ່ມ G20 ໃຊ້ນະໂຍບາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່່ຽງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ.

IMF ລະບຸວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຍັງອ່ອນນ້ອຍ  ຂະນະທີ່ການແຍກຕົວຂອງອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະເສດຖະກິດໂລກຫຼຸດຖອຍ.

ບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງຂອງກຸ່ມ G20 ຈະປະຊຸມກັນທີ່ເມືອງເສີງຕູ ມົນທົນເສສວນ ຂອງຈີນ ໃນວັນທີ 23-24 ກໍລະກົດ 2016, ນອກຈາກນີ້ IMF ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ G20 ອອກນະໂຍບາຍທາງການເງິນ ແລະ ປັບໂຄງສ້າງ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້.

ຜ່ານມາ IMF ໄດ້ປັບຫຼຸດຄາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກປະຈຳປີນີ້ ແລະ ປີໜ້າ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຈາກປັດໄຈ Brexit. ນອກນີ້, IMF ຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກຈະຂະຫຍາຍຕົວ 3,1% ໃນປີນີ້ ແລະ 3,4% ໃນປີໜ້າ ເຊິ່ງຫຼຸດລົງ 0,1% ຈາກທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນເດືອນເມສາ ທີ່ລະດັບ 3,2% ແລະ 3,5% ຕາມລຳດັບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu